Szkolenia
AQUA-TECH > Aktualności > Szkolenia archiwalne > Konferencja WODA-CZŁOWIEK-ŚRODOWISKO

Konferencja WODA-CZŁOWIEK-ŚRODOWISKO

Licheń konf. 2017

Konferencja organizowana od 15 lat przez Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich, odbyła się w dniach 23-24 marca 2017 w Licheniu.

Wydarzenie „Badania i modernizacje rozwojowe współczesnych systemów wodociągów i kanalizacji. WODA – CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO”, miało szczególny charakter ze względu na jubileusz organizatora.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” oraz patronatem medialnym licznych wydawców magazynów i portali branżowych.

Spotkanie stało się okazją  do uczestnictwa w wykładach i dyskusjach najwybitniejszych specjalistów, pracowników naukowych i praktyków branży wod-kan.

 Wśród nich swój wykład „Nowa koncepcja ograniczania strat wody według metodyki IWA”  wygłosił również jeden z szefów naszej firmy – dr inż. Piotr Tuz – uczestnik zamkniętej Listy Dyskusyjnej Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich.

Podczas wystąpienia Piotr Tuz  przedstawił koncepcję ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych wykorzystującą budowanie bilansu opartego na systemach stacjonarnych oraz o pomiary w obrębie sieci wodociągowej wg metodyki International Water Association.

Zgodnie z przedstawioną koncepcją, istotnym dla ograniczania strat wody czynnikiem jest wdrażanie systemów stacjonarnych wykorzystujących technologie GSM/GPRS.  Mogą one stanowić zarówno rozwinięcie dotychczasowych stosowanych systemów opartych na podziale na strefy, jak i autonomicznie działające instalacje współpracujące z informatycznymi systemami wdrażanymi w przedsiębiorstwach wodociągowych.

Biorąc pod uwagę wady podejścia tradycyjnego opartego wyłącznie na podziale sieci wodociągowej na strefy i uwzględniając zmiany technologiczne jakie zaszły w ostatnich latach, strukturę wielkości urządzeń pomiarowych i podział klientów w zależności od sposobu użytkowania, istnieje możliwość zastosowania rejestratorów GSM/GPRS do ciągłego pomiaru przepływu i ciśnienia wody u końcowych odbiorców.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom konferencji za uwagę i rozmowy kuluarowe.

forum-wodociagi-logo

Program konferencji

Relacja z wydarzenia na Portalu Komunalnym