Szkolenia
AQUA-TECH > Usługi

Usługi

Jednym z priorytetów firmy AQUA-TECH jest zagwarantowanie swoim klientom pełnej obsługi technicznej odnośnie urządzeń pomiarowych, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, sieci ciepłowniczych i energetycznych. W oparciu o wieloletnie doświadczenie, stosując unikatowe na skalę europejską, autorskie metodyki oraz wykorzystując sprzęt najnowszej generacji jesteśmy przygotowani do świadczenia usług zaspokajających oczekiwania coraz prężniej rozwijających się branż wod-kan, ciepłowniczej i energetycznej.

Obniżanie strat wody w systemach wodociągowych

Koncepcje obniżania strat wody

 • Analizy i ocena systemów wodociągowych według standardów IWA (International Water Association)
 • Przygotowywanie koncepcji obniżania strat pozornych i rzeczywistych wody
 • Opracowywanie wariantów wprowadzania programów strat wody w przedsiębiorstwach wodociągowych
 • Koncepcje oparte o innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne

Modele hydrauliczne i kalibracja modeli

 • Budowa statycznych i dynamicznych modeli hydraulicznych sieci wodociągowej
 • Rozbudowa i kalibracja  istniejących modeli hydraulicznych
 • Analizy pracy sieci na podstawie modeli hydraulicznych
 • Szkolenia z wykonywania modeli hydraulicznych

Koncepcje stref DMA i PMA

 • Wykonywanie koncepcji podziału systemów wodociągowych na strefy DMA (District Metered Area)
  oraz PMA (Pressure Metered Area)
 • Dobór urządzeń pomiarowych w punktach kontroli stref
 • Dobór systemów monitoringu i nadzoru nad siecią wodociągową

Koncepcje alternatywne nadzoru pracy sieci

 • Przygotowywanie koncepcji i wdrażanie alternatywnych systemów monitoringu sieci wodociągowej
 • Koncepcje budowy systemów nadzoru w oparciu o nowoczesne urządzenia z przesyłem danych via GSM/GPRS
 • Koncepcje budowy systemów nadzoru nad siecią wodociągową w oparciu o zintegrowane systemy pomiaru ciśnienia, przepływu, szumu i temperatury

Poznaj zintegrowany system diagnostyczny sieci wodociągowych

Dobór reduktorów ciśnienia i regulatorów przepływu

 • Dobór wielkości i typu regulatorów przepływu i reduktorów ciśnienia
 • Możliwość kontroli pracy reduktora z zastosowaniem monitoringu GPRS
 • Renomowane urządzenia firmy Nuoval – grupa T.I.S.

Poznaj naszą ofertę zaworów regulacyjnych 

Monitoring i ekspertyzy techniczne

 • Okresowe monitorowanie przyłączy wodociągowych w zakresie przepływu i ciśnienia
 • Monitoring urządzeń i obiektów
 • Budowa stacjonarnych systemów monitoringu
 • Ekspertyzy techniczne i metrologiczne urządzeń pomiarowych

Wykrywanie i lokalizacja wycieków

 • Wykonywanie usług wykrywania i lokalizacji wycieków z przewodów wodociągowych i ciepłowniczych
 • Prowadzenie prewencyjnych kontroli sieci wodociągowych w zakresie wykrywania wycieków
 • Bogate zaplecze techniczne: rejestratory szumu, korelatory szumu wycieku, multikorelatory, tyczki osłuchowe i geofony, rejestratory danych, urządzenia do wykrywania gazu znacznikowego
 • Dokumentacja z każdego zlecenia

Poznaj nasze produkty do lokalizacji wycieków

Pobierz

Oferta – Usługi wykrywania wycieków

Trasowanie przewodów

 • Wykrywanie i wyznaczanie przebiegu przyłączy domowych
 • Wykrywanie i wyznaczanie trasy przewodów wodociągowych
 • Lokalizacja ukrytych elementów uzbrojenia sieci wodociągowych
 • Lokalizacja położenia pozostałej infrastruktury podziemnej
 • Szkolenia z obsługi urządzeń do lokalizacji infrastruktury podziemnej
 • Szkolenia praktyczne z poszukiwania infrastruktury podziemnej
 • Doświadczenie i sprzęt najwyższej jakości – Radiodetection

Poznaj naszą ofertę lokalizatorów i traserów

 

Firma AQUA-TECH wykonała dla naszego Przedsiębiorstwa usługę wykrycia  i lokalizacji wycieku z hydrantowej sieci wodociągowej. Dokładne wykrycie wycieku zasługuje na szczególną uwagę w związku z pomiarem na przewodach PVC i bliską odległością od pracujących pomp.
Marek Grochowski – Dyrektor Zakładu Mleczarskiego w Baranowie, Hochland Polska Sp. z o.o.

Zamów usługę lub zapytaj o więcej informacji

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz
Współwłaściciel, Dyrektor ds. technicznych
tel. 603 648 700
ptuz@aqtech.com.pl

Pozostałe usługi z zakresu wod.-kan.

Pozostałe usługi z zakresu wod-kan

 • Wybór wielkości i typu urządzeń pomiarowych na podłączenie wodociągowe dla obiektów o różnym sposobie użytkowania
 • Wybór wielkości i typu urządzeń pomiarowych na SUW
 • Wybór wielkości i typu urządzeń pomiarowych na sieć wodociągową
 • Dobór urządzeń do odpowietrzania sieci wodociągowej i wybór miejsca ich montażu
 • Opinie techniczne dotyczące urządzeń pomiarowych: wodomierze, przepływomierze oraz ich wpływu na rozliczenie wody
 • Opinie techniczne dotyczące strat pozornych wody w systemie wodociągowym
 • Opinie techniczne dotyczące strat wody w budynkach (zarządcy nieruchomości)
 • Opinie techniczne dotyczące metrologii wodomierzy w eksploatacji
 • Wdrażanie systemu zbierania – przesyłu i analizy danych z sieci i instalacji wodociągowej
 • Opinie techniczne dotyczące wielkości różnicy bilansowej w budynkach wielorodzinnych
 • Badanie jakości wody do oceny jej wpływu na metrologię urządzeń pomiarowych
 • Ocena zmiany jakości wody w sieciach wodociągowych – pomiary, analiza jakościowa i ilościowa
 • Dobór urządzeń do oczyszczania ścieków w kanalizacji deszczowej (separatory i inne…)
 • Ekspertyzy techniczne dotyczące kanalizacji deszczowej
 • Pomiary w sieciach kanalizacji deszczowej

Przedmiotowe opracowanie – opinia techniczna określająca wytyczne do doboru wodomierzy dla budownictwa wielolokalowego dla nowoprojektowanych przyłączy oraz dostosowania średnicy wodomierzy do przepływu wody w istniejących przyłączach zlokalizowanych na obszarze działalności Spółki – zostało zrealizowane w terminie i spełniło nasze oczekiwania pod względem merytorycznym oraz jakości wykonania. Powyższe skłania nas do polecenia współpracy z firmą AQUA-TECH Smilewicz, Tuz Sp. j. w przedmiotowym zakresie.
Zbigniew Cierpiał – Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny
PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie    

 

Zamów usługę lub zapytaj o więcej informacji

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz
Współwłaściciel, Dyrektor ds. technicznych
tel. 603 648 700
ptuz@aqtech.com.pl

 

Poznaj nasze produkty z branży wod-kan
Sprawdź nasze szkolenia z zakresu wod-kan