Szkolenia
AQUA-TECH > Aktualności > Szkolenia za 0 zł z dofinansowaniem z KFS

Szkolenia za 0 zł z dofinansowaniem z KFS

Do 100 % dofinansowania do szkoleń dla Ciebie i Twoich pracowników!

property-market-1223813

Pracujesz w spółdzielni mieszkaniowej lub firmie zarządzającej nieruchomościami?

Chciałbyś zwiększyć swoje kwalifikacje poprzez udział w naszych szkoleniach, ale Twoja firma nie ma wystarczających środków?

Teraz możesz skorzystać z dofinansowania na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

KFS – czym jest?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na logo-KFSdofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. KFS umożliwia uzyskanie środków w wysokości nawet do ok. 12 tys. zł na osobę! (nie więcej niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Dowiedz się więcej o KFS

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Pracodawcą jest każda osoba zatrudniająca min. 1 osobę na umowę o pracę . Pracownik korzystający z dofinansowanego kształcenia musi być zatrudniony na umowę o pracę.

Zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami, w 2016 roku środki KFS przeznaczone mogą być na:

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
 • wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U.  z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.).

Formy wsparcia

Możesz uzyskać dofinansowanie na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego
  w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Wysokość dofinasowania

 • mikrofirmy (poniżej 10 pracowników) – 100% dofinansowania,
 • pozostałe firmy (małe, średnie, duże) – 80%

Dofinansowanie ma formę pomocy de minimis.

Dowiedz się więcej o pomocy de minimis 

Jak otrzymać wsparcie?

Należy złożyć w właściwym dla siebie Powiatowym Urzędzie Pracy (w miejscu siedziby lub wykonywania działalności) wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wniosek jest dostępny po pobrania na stronie właściwego Urzędu. O otrzymaniu dofinansowania decyduje kolejność składania wniosków.

Urząd ma 30 dni od daty złożenia wniosku na jego rozpatrzenie. W przypadku braków lub błędów wnioskodawca otrzyma wezwanie w ciągu 7 dni.

Pomoc w wypełnieniu wniosku

Firmom, które zechcą zdobyć dofinansowanie na organizowane przez nas szkolenia pomagamy uzupełnić wniosek – doradzamy w wyborze tematów szkoleń i uzasadnimy wybór szkoleń we wniosku o dofinansowanie kształcenia.

Tematy szkoleń, które mogą zostać dofinansowane

20150708_130013

Szkolenia na zamówienie:

 • Systemy zdalnego odczytu, wykrywanie i lokalizacja wycieków w sieciach wodociągowych i cieplnych.
 • Metrologia urządzeń pomiarowych – teoria i praktyka
 • Gospodarka wodomierzowa – aspekty prawne i techniczne
 • OZE – odnawialne źródła energii (fotowoltaika, produkcja ciepła z PV, energia wiatrowa), rynek energii elektrycznej.

Czas trwania: do uzgodnienia z Klientem

Istnieje możliwość łączenia tematów i ustalenia indywidualnego programu dostosowanego do Państwa preferencji.

Dowiedz się więcej o szkoleniach na zamówienie

Cena rynkowa: 800 zł netto/os. za jeden dzień szkolenia

– przy dofinansowaniu 100% – 0 zł
– przy dofinansowaniu 80% – 160 zł netto/os. za dzień szkolenia

 

Szkolenie "Straty wody w spółdzielniach mieszkaniowych" Warszawa 23.09.2915, prowadzenie dr inż. Piotr Krzysztof TuzCykl szkoleń „Bilansowanie wody w spółdzielniach mieszkaniowych”

 • sposoby bilansowania wody w mieszkalnictwie
 • nowe technologie w gospodarce wodomierzowej
 • dobór wodomierzy przeciwdziałający powstawaniu strat pozornych wody

Dowiedz się więcej o szkoleniu 

Czas trwania: 1 dzień

Cena rynkowa: 500 zł netto/os.
– przy dofinansowaniu 100% – 0 zł
– przy dofinansowaniu 80% – 100 zł

 

Dowiedz się dlaczego warto korzystać z naszych szkoleń

Kontakt w sprawie dofinansowań

Justyna Dąbrowska
Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu
tel. 603 672 800
e-mail: szkolenia@aqtech.com.pl