Szkolenia
Szkolenia
AQUA-TECH > Sylwetki trenerów

Sylwetki trenerów

     dr inż. Piotr K. Tuz

Specjalista w zakresie gospodarki wodnej, metrologii urządzeń pomiarowych, pomiaru przepływu i ciśnienia w instalacjach i sieciach wod.-kan., wieloletni pracownik naukowy Politechniki Białostockiej (Katedra Systemów Inżynierii Środowiska), autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, od kilkunastu lat prelegent konferencji naukowych i naukowo-technicznych.
Opracował metody ograniczania różnicy bilansowej w budynkach wielolokalowych w systemie mieszanym wraz z potwierdzeniem jej skuteczności w spółdzielniach mieszkaniowych na terenie całego kraju oraz koncepcję pracy rejestratorów MACR6 (producent PLUM Sp. z o.o.).
Opracował i wdrożył koncepcję alternatywną do strefowania sieci – do ograniczania strat wody w przedsiębiorstwach wodociągowych w oparciu o rejestratory GSM/GPRS, wdrożył systemy radiowe w wielu przedsiębiorstwach wodociągowych w Polsce.
Współautor innowacyjnej koncepcji wykorzystania systemów PV do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (projekt AQUA ENERGY). Jest współwłaścicielem AQUA-TECH Sp. j., gdzie pełni funkcję Dyrektora ds. technicznych.

Poznaj bliżej doświadczenie trenera

 

Tematyka prowadzonych szkoleń:

  • Straty pozorne i rzeczywiste wody w systemach wodociągowych
  • Systemy zdalnego odczytu w przedsiębiorstwach wodociągowych
  • Metrologia urządzeń pomiarowych – teoria i praktyka
  • Gospodarka wodomierzowa – aspekty prawne i techniczne
  • Wykrywanie i lokalizacja wycieków w sieciach wodociągowych i cieplnych. Urządzenia do diagnostyki i lokalizacji wycieków
  • Pomiary w sieciach wodociągowych – strefowanie układów i zarządzanie ciśnieniem wody
  • Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych

Wszystkie elementy szkolenia takie jak ilość i jakość przekazywanej wiedzy, przygotowanie materiałów pomocniczych dla uczestników a przede wszystkim osobiste zaangażowanie Pana Piotra Tuza, zapewniły wysoki poziom przeprowadzonych wykładów oraz ćwiczeń praktycznych i spełniły oczekiwania IGWP.
Dorota Jakuta – Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”