Szkolenia
AQUA-TECH > Aktualności > Szkolenia archiwalne > Bilansowanie wody w nieruchomościach

Bilansowanie wody w nieruchomościach

Data i miejsce

28.09.2016

Warszawa, siedziba Urzędu Dzielnicy Wola, miasta stołecznego Warszawy

Tematyka i program szkolenia

Szkolenie przygotowane na zamówienie Klienta.

Szkolenie dotyczyło tematyki gospodarki wodomierzowej w budynkach wielorodzinnych i sposobów ograniczenia różnicy między sumą wskazań wodomierzy lokalowych, a wodomierzem głównym.

Uczestnicy poznali metody i narzędzia niezbędne do unormowania gospodarki wodomierzowej w podległych nieruchomościach, według programu szkolenia:

 • Przepisy prawne związane z eksploatacją wodomierzy na przykładach
 • Klasyfikacja wodomierzy
 • Dobór wodomierzy głównych w budownictwie wielorodzinnym
 • Wodomierze – zasady montażu
 • Rozbieżność pomiędzy sumarycznym wskazaniem wodomierzy mieszkaniowych i głównych
 • Sposoby bilansowania wody w mieszkalnictwie
 • Porównanie przedstawionych metod
 • Wodomierze – właściwości eksploatacyjne
 • Straty wody wynikające z metrologii wodomierzy po 5 latach eksploatacji
 • Nowe technologie
 • Obniżanie kosztów ogrzewania ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych – systemy PV

Klient

Pracownicy Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy

Prowadzący

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz

Ocena trenera na podstawie ankiet uczestników:

Średnia 4,7  w 5-stopniowej skali ocen za

 • przygotowanie merytoryczne
 • kontakt z grupą
 • współpracę z potrzebami uczestników
 • wykorzystanie odpowiednich metod szkolenia
 • aktywizację uczestników
 • przedstawienie wiedzy umożliwiającej wykorzystanie jej w praktyce

Mocne strony trenera wskazane przez uczestników: znajomość prowadzonych zagadnień, kreatywność, kontaktowość, bezpośredniość, kompetencje, bardzo dobry kontakt ze słuchaczami, wieloletnie doświadczenie, umiejętność przekazania wiedzy, elokwencja, podawanie konkretnych przykładów, otwartość, żywy kontakt z uczestnikami, umiejętność ciekawego opowiadania.

Najcenniejsze elementy szkolenia wg uczestników: precyzyjne omówienie spraw związanych z tematem, oszczędności w ramach OZE, informacje dotyczące doboru wodomierzy, przykłady z życia, zastosowanie i rodzaj wodomierzy, uchyby na wodomierzach, budowa wodomierzy, sposoby uszkodzenia wodomierzy przez użytkowników, z punktu widzenia ekonomicznego – informacje o przyczynach uchybu wody, odczyt radiowy, sposoby oszustw ze strony użytkowników;

Referencje

Referencje ZGN Wola (2016)

 

„W trakcie szkolenia prowadzący przedstawił metody i narzędzia niezbędne do unormowania gospodarki wodomierzowej w zarządzanych nieruchomościach oraz omówił innowacyjne i zaawansowane technologie. Przekazał cenne informacje dotyczące istniejących problemów związanych z odczytem wodomierzy poparte praktycznymi przykładami.

Wykładowca posiada dużą wiedzę merytoryczną i doświadczenie praktyczne. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny.”

Witold Olender – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Galeria zdjęć