Szkolenia
AQUA-TECH > Aktualności > Artykuł Piotra Tuza w Kwartalniku IGWP

Artykuł Piotra Tuza w Kwartalniku IGWP

W najnowszym numerze pisma branżowego Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, ukazał się artykuł dr inż. Piotra Tuza prezentujący wieloaspektowy program ograniczania strat wody z możliwością dostosowania go do potrzeb każdego konkretnego przedsiębiorstwa wodociągowego.
W pierwszej części tekstu zostało zaprezentowanych 5 z 9 obszarów: weryfikacja wielkości i typu wodomierzy, wybór systemów odczytu, monitoring końcowych odbiorców, wdrożenie systemu GIS, budowa modelu hydraulicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zdaniem autora tylko celowe i usystematyzowane działania, których punktem wyjścia jest analiza obecnej sytuacji w 9 aspektach, mogą przynieść oczekiwane efekty. 
Druga część artykułu, w której poruszone zostaną obszary: strefy DMA/PMA, monitoring sieci, regulacja ciśnienia i lokalizacja nieszczelności oraz wnioski z wdrażania programu, opublikowana będzie w grudniowym numerze kwartalnika.