Szkolenia
AQUA-TECH > Aktualności > Artykuł Piotra Tuza w Kwartalniku IGWP cz. 2

Artykuł Piotra Tuza w Kwartalniku IGWP cz. 2

To już drugi artykuł Piotra Tuza do pisma branżowego Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, prezentujący wieloaspektowy program ograniczania strat wody z możliwością dostosowania go do potrzeb każdego konkretnego przedsiębiorstwa wodociągowego. Zdaniem autora tylko celowe i usystematyzowane działania, których punktem wyjścia jest analiza obecnej sytuacji w 9 aspektach, mogą przynieść oczekiwane efekty. 

W pierwszej części tekstu (numer wrześniowy dostępny TUTAJ) zostało zaprezentowanych 5 z 9 obszarów: weryfikacja wielkości i typu wodomierzy, wybór systemów odczytu, monitoring końcowych odbiorców, wdrożenie systemu GIS, budowa modelu hydraulicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
W aktualnej części artykułu omówione zostały obszary: strefy DMA/PMA, monitoring sieci, regulacja ciśnienia i lokalizacja nieszczelności oraz wnioski z wdrażania programu.