Szkolenia
AQUA-TECH > Aktualności > AQUA-TECH zrealizuje inwestycję w DPS w Uhowie

AQUA-TECH zrealizuje inwestycję w DPS w Uhowie

AQUA-TECH zmodernizuje system grzewczy oraz system ciepłej wody użytkowej poprzez zastąpienie istniejących źródeł energii nowoczesnymi energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła oraz energii elektrycznej zaopatrujących Dom Pomocy Społecznej w Uhowie. Umowa na realizację została podpisana w dniu 09.10.2017 r. Rozpoczęcie prac miało miejsce 10.10.2017 r. zaś zakończenie planowane jest do 08.12.2017 r.

 

DPS w Uhowie

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie  poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.)

Realizacja będzie obejmować dostawę, montaż i uruchomienie  dwóch pomp ciepła typu powietrze – woda, systemu fotowoltaicznego DC do ogrzewania wody współpracującego z nowo instalowanymi pompami ciepła (16 paneli o mocy 260 W), systemu fotowoltaicznego AC współpracującego z systemem energetycznym lokalnego Dystrybutora (80 paneli o mocy 260 W) oraz modernizację instalacji grzewczej.

Projekt realizowany przez DPS Uhowo ma się przyczynić do poprawy jakości życia mieszkańców oraz oszczędności energii przez Beneficjenta i redukcji emisji CO2. Doceniamy nowoczesność zaproponowanego przez projektantów systemu. Zaproponowane zostało kompleksowe podejście do problematyki termomodernizacji (realizowanej odrębnym postępowaniem) połączonej z instalacją wielopłaszczyznowego rozwiązania OZE. Instalacja pompa ciepła typu powietrze – woda w połączeniu z systemem fotowoltaicznym AC pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania ciepłej wody przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów eksploatacyjnych samych pomp ciepła. Jednocześnie przewidziano układ fotowoltaiczny DC służący do podgrzewania ciepłej wody, co jeszcze bardziej podnosi efektywność całego układu OZE, redukując czas pracy pomp ciepła w okresie wysokiego nasłonecznienia, tym samym obniżając jeszcze bardziej koszty eksploatacji układu. Takie połączenie różnych technologii OZE daje nam w efekcie możliwość wykorzystania w dni słoneczne energii OZE z jednej strony do podgrzewania ciepłej wody, z drugiej do produkcji energii elektrycznej, którą to z kolei możemy wykorzystać do zasilania pomp ciepła pracujących w dni o niższym nasłonecznieniu, czy też w okresie zimowym.

Cieszymy się, że możemy być wykonawcą tego przedsięwzięcia – nasze doświadczenie w realizacji inwestycji łączących różne technologie OZE na pewno ułatwi osiągnięcie pełnego sukcesu inwestycyjnego, czego końcowym efektem powinna być satysfakcja Inwestora.

Śledź etapy realizacji projektu