Szkolenia
AQUA-TECH > Aktualności > AQUA-TECH laureatem konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2016

AQUA-TECH laureatem konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2016

 

AQUA-TECH laureatem konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2016 [1]

Z ogromną dumą zawiadamiamy, iż nasza firma została uhonorowana w ogólnopolskim konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku.

Konkurs już po raz 12 został zorganizowany przez Fundację Microfinance Centre przy merytorycznym wsparciu Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości oraz dzięki finansowemu wsparciu Citi Foundation

Koalicja na rzecz mikroprzedsiębiorczości obejmuje m.in. tak prestiżowe instytucje jak Krajowa Izba Gospodarcza, Bussiness Centre Club, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Konfederacja Przedsiębiorców i Pracodawców Lewiatan.

Dowiedz się więcej o konkursie na stronie organizatora

 

W tegorocznej edycji głównym kryterium oceny firm było ich nastawienie na zrównoważony rozwój, w szczególności nakierowanie na rozwój i wprowadzanie nowych produktów i usług, przy jednoczesnej odpowiedzialności w stosunku do klientów, pracowników, społeczności lokalnej i postawie proekologicznej.

AQUA-TECH laureatem konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2016 [2]Do konkursu przystąpiło 109 firm. Pierwszym etapem konkursowym było wypełnienie szczegółowej ankiety online. Pytano nas m. in. o to, jakie w ciągu ostatnich 2 lat nasza firma wprowadziła innowacje procesowe (np. udoskonalenie metod wytworzenia produktu, nowa organizacja pracy, rozwój osobisty pracowników),które przełożyły się na jej rozwój, wprowadzenie nowych produktów i usług, zaangażowanie w działalność społeczną, nagrody i wyróżnienia uzyskane przez ostatnie 2 lata.

Do drugiego etapu wybrano 24 firmy, z którymi przeprowadzono szczegółowe wywiady. Podczas wywiadu proszono nas o pogłębienie treści zamieszczonych w ankiecie. Rozmawialiśmy o zmianach w naszym przedsiębiorstwie, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich dwóch lat – w szczególności tych związanych z rozwojem obszaru HR, marketingu oraz wprowadzeniem nowych produktów oraz o kierunkach rozwoju.

Podczas gali konkursowej 13 czerwca w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie, wyróżniono łącznie 11 firm.

W ramach konkursu przyznana została nagroda główna – tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku oraz nagrody w trzech kategoriach, w zależności od czasu funkcjonowania firmy.

  • najmłodsze przedsiębiorstwa w kategorii START,
  • firmy “wieku średniego” w kategorii PROGRESS – tu nagrodę przyznano naszemu przedsiębiorstwu 
  • najstarsze w kategorii SENIOR.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu przyznała również nagrodę w dwóch kategoriach specjalnych: Młody Biznes, skierowanej do mikroprzedsiębiorców poniżej 30. roku życia, Kobieta Mikroprzedsiębiorczyni, dla przedsiębiorczych kobiet oraz  kilka dodatkowych wyróżnień.

Nagrodę z rąk profesora Andrzeja Blikle odebrał jeden z właścicieli AQUA-TECH – Rafał Smilewicz.

AQUA-TECH laureatem konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2016 [3]Otrzymaliśmy nagrodę pieniężną w wysokości 13 000 zł, którą będziemy mogli przeznaczyć na (do wyboru): na szkolenia podnoszące kwalifikacje, sprzęt umożliwiający rozwój mikroprzedsiębiorstwa, na pakiet promocyjny mikroprzedsiębiorstwa (materiały promocyjne firmy, reklama w mediach etc.).

 

Nagroda ucieszyła nas szczególnie z tego względu, że jako firma inwestująca w rozwój pracowników i uczenie się (zgodnie z uzyskanym w 2016 roku tytułem Organizacji uczącej się – w konkursie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Gazety Współczesnej i Politechniki Białostockiej) możemy po raz kolejny skorzystać z zewnętrznych środków na rozwój. Dla mikroprzedsiębiorcy każdy taki zastrzyk finansowy to znaczące wsparcie.

Natomiast prestiż tego konkursu i docenienie naszych starań to ogromne zaskoczenie i wielki powód do dumy. Cieszymy się, że jest konkurs dedykowany stricte mikroprzedsiębiorcom – tak małym jak nasza firmom jest trudno konkurować w ogólnopolskich rankingach z dużymi przedsiębiorstwami o ugruntowanej pozycji na rynku i wieloletnią tradycją.

Czytaj artykuł o naszym sukcesie w Kurierze Porannym

Obejrzyj film przygotowany przez Organizatorów konkursu