Szkolenia
AQUA-TECH > Szkolenia archiwalne > Szkolenia 2007 – 2015

Szkolenia 2007 – 2015

Data Miejsce Klient Temat Prelegent Referencje
2015.06 Bystre (woj. podkarpackie) Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych woj. podkarpackiego Ograniczanie strat wody poprzez budowanie wiedzy o sieci wodociągowej dr inż. Piotr Tuz  
2015.04 Lublin Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie Nowoczesne rejestratory telemetryczne firmy PLUM Sp. z o.o., Zastosowanie rejestratorów GPRS do budowy stacjonarnego monitoringu sieci wodociągowej pod kątem zbierania danych do billingu, kalibracji modelu sieci oraz wykrywania awarii sieci wodociągowej, Zintegrowany system aktywnej kontroli wycieków WLM dr inż. Piotr Tuz

mgr inż. Rafał Smilewicz

 

Zobacz referencje
2015.04 Częstochowa Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
Nowoczesne systemy wykrywania wycieków w sieci wodociągowej – WLM i MacR6 dr inż. Piotr Tuz Zobacz referencje
2015.01 Słupsk Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. Bilansowanie wody w budynkach wielolokalowych dr inż. Piotr Tuz Zobacz referencje
2014.09 Mielno ZWK Unieście  oraz przedsiębiorstwa wodociągowe z całej Polski Nowoczesne rozwiązania trasowania sieci oraz lokalizacji wycieków w sieciach wodociągowych podczas konferencji „Efektywne obniżanie strat wody w systemach wodociągowych, obniżanie kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowych” dr inż. Piotr Tuz

inż. Kamil Świętochowski

 
2014.05 Katowice Katowickie Wodociągi S.A. i ich Odbiorcy Gospodarka wodomierzowa w przedsiębiorstwie wodociągowym dr inż. Piotr Tuz Zobacz referencje
2014.03 Wronki (woj. wielkopolskie) Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach Gospodarka wodomierzowa w przedsiębiorstwie wodociągowym dr inż. Piotr Tuz  
2013.12 Białystok Wodociągi Ułan Bator (Mongolia) Methods of location and localization water leaks, Methods of locating buried pipes and cables. inż. Kamil Świętochowski

inż. Martyna Świętochowska

 
2013.12 Gdańsk Gdańska Fundacja Wody Straty pozorne i rzeczywiste w sieciach wodociągowych, Metody wyznaczania strat pozornych wody w sieciach i instalacjach wodociągowych, Badanie wpływu parametrów jakości wody na właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych, Monitorowanie wielkości fizycznych w obiektach sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, Systemy monitoringu eksploatowanych sieci wodociągowych – wykrywanie wycieków dr inż. Piotr Tuz

inż. Kamil Świętochowski

Zobacz referencje
2013.10 Siedlce Spółdzielnie mieszkaniowe woj. mazowieckiego Jak zminimalizować różnicę bilansową wody w budownictwie wielorodzinnym, Systemy zdalnego odczytu mediów w budownictwie wielorodzinnym dr inż. Piotr Tuz

mgr inż. Rafał Smilewicz

 

 
2013.10 Rzeszów Spółdzielnie mieszkaniowe woj. podkarpackiego Jak zminimalizować różnicę bilansową wody w budownictwie wielorodzinnym, Systemy zdalnego odczytu mediów w budownictwie wielorodzinnym dr inż. Piotr Tuz

mgr inż. Rafał Smilewicz

 

 
2013.04 Świebodzin Przedsiębiorstwa wodociągowe  woj. lubuskiego Wykrywanie wycieków w sieci wodociągowej dr inż. Piotr Tuz

inż. Kamil Świętochowski

 
2013.02 Olsztyn Przedsiębiorstwa wodociągowe  woj. warmińsko-mazurskiego Metody i urządzenia do lokalizacji wycieków wody z sieci wodociągowej inż. Kamil Świętochowski

inż. Martyna Świętochowska

 
2008.06 Gdańsk Gdańska Fundacja Wody Praktyczne zastosowanie techniki pomiarowej w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych dr inż. Piotr Tuz Zobacz referencje
2007.05 Gdańsk Gdańska Fundacja Wody Separatory grawitacyjne – dobór, efekt oczyszczania i eksploatacja w warunkach miejskich  – podczas seminarium „Tłuszcze w eksploatacji sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków” dr inż. Piotr Tuz Zobacz referencje