Szkolenia

System TelWin SCADA

Logo TelWin

System wizualizacji procesów przemysłowych TelWin SCADA firmy TEL-STER – nowoczesny pakiet oprogramowania z grupy SCADA (ang. Supervisory, Control And Data Aquisition – system nadzoru, sterowania i pozyskiwania danych).


Najważniejszymi zadaniami systemu są:

 • sterowanie procesami
 • wizualizacja procesu
 • pozyskiwanie danych

System umożliwia kontrolę oraz sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi, bazując na obrazach synoptycznych odzwierciedlających rzeczywisty widok obiektu w połączeniu z możliwościami ożywiania poszczególnych elementów ekranu poprzez zastosowanie obiektów dynamicznych połączonych z wybranymi zmiennymi.

TelWin SCADA jest potężnym narzędziem umożliwiającym wydajne prowadzenie procesu produkcyjnego przy zachowaniu parametrów jakościowych produktu a także umożliwiającym łatwą ich integrację z systemami zarządzania przedsiębiorstwem, dzięki funkcjonalnościom takim jak: systemy alarmowania, trendy bieżące i historyczne, systemy raportowania, możliwość wykonywania skryptów, komunikacja z bazami danych.


Cechy systemu

 • możliwość stosowania w dowolnej gałęzi przemysłu
 • praca w środowisku Microsoft Windows x32 i x64 (Windows 7, 2008, 2003, XP, Vista)
 • elastyczne mechanizmy przechowywania danych
 • rozbudowany system alarmów i zdarzeń
 • możliwość dostępu do danych przez przeglądarkę WWW
 • rozbudowany mechanizm archiwizacji danych i generowania raportów
 • prezentacja danych w oparciu o schematy technologiczne
 • rozbudowane mechanizmy raportowania danych, raporty godzinowe, dobowe, tygodniowe, dekadowe, okresowe, miesięczne
 • elastyczne mechanizmy wykrywania i przetwarzania alarmów/zdarzeń
 • zdalne powiadamianie użytkownika (via SMS, fax, e-mail)
 • alarmowe komunikaty dźwiękowe
 • dane prezentowane w postaci schematów tworzonych w oparciu o grafikę wektorową
 • bogaty zbiór gotowych komponentów graficznych

W ramach systemu TelWin SCADA można wyróżnić następujące programy

 • serwer systemu – TELSRV.EXE
 • serwer alarmów – ALSRV.EXE
 • moduł skryptów – PROCWIN.EXE
 • program klienta wizualizacji – TELVIEW.EXE
 • moduły związane z podsystemem komunikacyjnym MK
 • moduły związane z podsystemem komunikacyjnym PTM
 • moduły komunikacyjne umożliwiające komunikację z urządzeniami obiektowymi
 • moduły serwerów protokołów

 

Przykłady zastosowania TelWin SCADA w branży wod-kan

Przykład wizualizacji w systemie TelWin SCADA - oczyszczalnia ścieków

Przykład wizualizacji w systemie TelWin SCADA – oczyszczalnia ścieków

Przykład wizualizacji w systemie TelWin SCADA - oczyszczalnia ścieków

Przykład wizualizacji w systemie TelWin SCADA – oczyszczalnia ścieków

Przykład wizualizacji w systemie TelWin SCADA - studnie wodociągowe i SUW

Przykład wizualizacji w systemie TelWin SCADA – studnie wodociągowe i SUW

Jako partner TelWin SCADA, oferujemy

 • sprzedaż oprogramowania i modułów komunikacyjnych
 • wykonanie aplikacji z  danymi bieżącymi, archiwalnymi, raportowymi i alarmowymi – utworzenie w programie wizualizacji schematów obiektów należących do infrastruktury Klienta
 • konfigurację, uruchomienie i testy obiektowe
 • szkolenie z obsługi systemu

Doradztwo techniczne i zamówienia

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz
Współwłaściciel, Dyrektor ds. technicznych
tel. 603 648 700
ptuz@aqtech.com.pl


Zobacz pozostałe produkty w dziale WODA

Pobierz

Karta katalogowa TelWin SCADA