Szkolenia

System M-Bus

System M-Bus (2)

Przewodowy system zdalnego odczytu firmy Itron, z opcją GPRS lub przez internet dla nowego budownictwa

M-Bus określony normą PN-EN 13757, jest opartym na połączeniach kablowych systemem do przesyłania danych z liczników zużycia mediów. Został on zoptymalizowany do odczytywania danych z ciepłomierzy i wodomierzy, a jego uruchomienie jest możliwe przy niewielkich kosztach montażu dzięki zastosowaniu dwużyłowego kabla magistrali w strukturze drzewa i braku konieczności uwzględniania polaryzacji. Stanowi on korzystną cenowo alternatywę dla ręcznego odczytu liczników zasilanych z baterii.


System magistrali M-Bus umożliwia zdalny odczyt danych z liczników mierzących zużycie mediów włącznie z aktualnymi parametrami, bez potrzeby wchodzenia do pomieszczeń, w których są zamontowane. Dane gromadzone są w formacie ASCII umożliwiającym ich dalsze wykorzystanie na przykład przez programy do sporządzania rachunków. Klasyczną aplikacją jest bezpośrednia praca w magistrali ciepłomierzy takich jak CF UltraMax, do których z kolei podłączone są wodomierze z elektronicznym wyjściem impulsowym jak Unimag PE lub Aquadis+ PE.

Elementy składowe systemu

  •  jednostka centralna M-Bus
  • ciepłomierze i wodomierze z wyjściem M-Bus podłączane bezpośrednio do magistrali systemu
  • wodomierze z elektronicznym wyjściem impulsowym podłączane do ciepłomierzy lub konwerterów

System M-Bus_2

Zalety

  • znormalizowany system zdalnego odczytu
  • mała pracochłonność montażu
  • wiarygodność danych
  • niski koszt w relacji do jakości

 

Zobacz pozostałe produkty do zdalnego odczytu wodomierzy

Poznaj nasze usługi w zakresie wod-kan

Sprawdź nasze szkolenia z gospodarki wodomierzowej

Pobierz

Karta katalogowa System M-Bus