Szkolenia
Szkolenia
AQUA-TECH > Sylwetki trenerów

Sylwetki trenerów

dr inż. Piotr K. Tuz

Specjalista w zakresie gospodarki wodnej, metrologii urządzeń pomiarowych, pomiaru przepływu i ciśnienia w instalacjach i sieciach wod.-kan., wieloletni pracownik naukowy Politechniki Białostockiej (Katedra Systemów Inżynierii Środowiska), autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, od kilkunastu lat prelegent konferencji naukowych i naukowo-technicznych. Opracował metody ograniczania różnicy bilansowej w budynkach wielolokalowych w systemie mieszanym wraz z potwierdzeniem jej skuteczności w spółdzielniach mieszkaniowych na terenie całego kraju oraz koncepcję pracy rejestratorów MACR6 (producent PLUM Sp. z o.o.). Opracował i wdrożył koncepcję alternatywną do strefowania sieci – do ograniczania strat wody w przedsiębiorstwach wodociągowych w oparciu o rejestratory GSM/GPRS, wdrożył systemy radiowe w wielu przedsiębiorstwach wodociągowych w Polsce. Współautor innowacyjnej koncepcji wykorzystania systemów PV do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (projekt AQUA ENERGY). Jest współwłaścicielem AQUA-TECH Sp. j., gdzie pełni funkcję Dyrektora ds. technicznych.

Poznaj bliżej doświadczenie trenera

 

Tematyka prowadzonych szkoleń:

  • Straty pozorne i rzeczywiste wody w systemach wodociągowych
  • Systemy zdalnego odczytu w przedsiębiorstwach wodociągowych
  • Metrologia urządzeń pomiarowych – teoria i praktyka
  • Gospodarka wodomierzowa – aspekty prawne i techniczne
  • Wykrywanie i lokalizacja wycieków w sieciach wodociągowych i cieplnych. Urządzenia do diagnostyki i lokalizacji wycieków
  • Pomiary w sieciach wodociągowych – strefowanie układów i zarządzanie ciśnieniem wody

 

mgr inż. Kamil Świętochowski

Specjalizuje się w tematyce ograniczania strat rzeczywistych wody w systemach wodociągowych i ciepłowniczych (Wykrywanie i lokalizacja wycieków. Lokalizacja i trasowanie kabli i rur. Modelowanie sieci wodociągowych. Urządzenia do monitoringu i strefowania sieci wodociągowych. Zdalny odczyt wodomierzy via radio oraz GSM/GPRS). Usługi w powyższych obszarach realizuje w sieciach wodociągowych i ciepłowniczych w całym kraju. Wprowadził metodologię prowadzenia prac związanych z wykrywaniem wycieków w AQUA-TECH, współtworzył projekt MacR6 i eWebtel. Prelegent konferencji i seminariów z tematyki ograniczania strat rzeczywistych wody, również w języku angielskim, dla klientów z Włoch i Mongolii. Regularnie prowadzi szkolenia wdrożeniowe z obsługi rejestratorów MacR6 oraz systemu zdalnego odczytu wodomierzy ITRON oraz FELLOWS. W AQUA-TECH pełni funkcję Kierownika Działu Diagnostyki Sieci.

Tematyka prowadzonych szkoleń:

  • Wykrywanie i lokalizacja wycieków w sieciach wodociągowych i cieplnych. Urządzenia do diagnostyki i lokalizacji wycieków
  • Pomiary w sieciach wodociągowych – strefowanie układów i zarządzanie ciśnieniem wody

 

mgr inż. Adam Chmielewski

Wieloletni przedstawiciel kadry kierowniczej Zakładu Energetycznego w Białymstoku, w którym m.in. zdefiniował wymagania i kierował projektem wdrożenia pierwszego w Polsce Centralnego Systemu Dyspozytorskiego PRINS®. Czynnie uczestniczył w procesie określenia założeń działania i przekształcenia firmy w Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Obecnie właściciel firmy E4Y Twoja Energia będącej dostawcą nowoczesnych usług na rynku energii elektrycznej. Wraz z Piotrem Tuzem jest autorem innowacyjnego projektu AQUA ENERGY – koncepcji wykorzystania systemów PV do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. W AQUA-TECH pełni funkcję Dyrektora ds. energetyki.

Tematyka prowadzonych szkoleń:

  • Energetyka – rynek energii elektrycznej
  • OZE – odnawialne źródła energii (fotowoltaika, produkcja ciepła z PV, energia wiatrowa)