Szkolenia
AQUA-TECH > Szkolenia archiwalne > Straty pozorne wody w spółdzielniach mieszkaniowych

Straty pozorne wody w spółdzielniach mieszkaniowych

Data i miejsce

4.11.2015

Wrocław, Hotel Śląsk *** 

Tematyka i program szkolenia

Szkolenie dotyczyło tematyki strat pozornych wody w spółdzielniach mieszkaniowych i sposobów ograniczenia różnicy między sumą wskazań wodomierzy lokalowych, a wodomierzem głównym. Uczestnicy poznali metody i narzędzia niezbędne do unormowania gospodarki wodomierzowej w podległych nieruchomościach, według programu szkolenia:

 • Przepisy prawne związane z eksploatacją wodomierzy na przykładach
 • Klasyfikacja wodomierzy
 • Dobór wodomierzy głównych w budownictwie wielorodzinnym
 • Wodomierze – zasady montażu
 • Rozbieżność pomiędzy sumarycznym wskazaniem wodomierzy mieszkaniowych i głównych
 • Sposoby bilansowania wody w mieszkalnictwie
 • Porównanie przedstawionych metod
 • Wodomierze – właściwości eksploatacyjne
 • Straty wody wynikające z metrologii wodomierzy po 5 latach eksploatacji
 • Nowe technologie
  • System radiowy odczytu wodomierzy
  • Wskaźniki antymagnetyczne
  • Rejestracja profilu rozbioru wody
 • Projekt ABONAMENT – założenia i realizacja

 

Uczestnicy mieli również możliwość bezpłatnych konsultacji z trenerem przez miesiąc po zakończeniu szkolenia.

Klienci

Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych województwa dolnośląskiego:

 • prezesi zarządu i członkowie rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych
 • kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie mediów w spółdzielniach mieszkaniowych

Prowadzący

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz 

Opinie uczestników

Wiedza i doświadczenie pana Piotra Tuza są ogromne, w dodatku pan Piotr potrafi w jasny sposób dzielić się nimi z uczestnikami szkolenia.
Szczególnie cenne było dla mnie omówienie przyczyn powstawania różnicy bilansowej i nieprawidłowości w doborze i montażu wodomierzy głównych. Dzięki temu możemy dalej skutecznie kontynuować  pracę nad ograniczaniem strat wody w nieruchomościach naszego przedsiębiorstwa. 
Sprawna organizacja szkolenia, sprawiła, że odbyło się ono w komfortowych dla nas warunkach.
Bożena Zięzio –  Specjalista ds. rozliczeń, Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

 

Szczególnie wartościowymi treściami szkolenia były dla mnie: budowa wodomierzy i sposób ich rozliczania. Mocnymi stronami trenera – pana Piotra Tuza jest jego doświadczenie naukowe i dydaktyczne oraz łatwość kontaktu z grupą. Wysoko oceniam zawartość merytoryczną materiałów szkoleniowych i polecam udział w szkoleniu „Straty pozorne wody” innym spółdzielniom mieszkaniowym.
Krystyna Grabowska – Zastępca Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgorzelcu

 

Ocena trenera na podstawie ankiet uczestników:

Średnia 4,96  w 5-stopniowej skali ocen za

 • przygotowanie merytoryczne
 • kontakt z grupą
 • współpracę z potrzebami uczestników
 • wykorzystanie odpowiednich metod szkolenia
 • aktywizację uczestników
 • przedstawienie wiedzy umożliwiającej wykorzystanie jej w praktyce

Mocne strony trenera wskazane przez uczestników: doświadczenie naukowe i dydaktyczne, dobry kontakt z grupą, doskonała forma przekazu informacji,  dobre przygotowanie merytoryczne, ciekawe przedstawienie zakresu materiału, komunikacja bezpośrednia

Najcenniejsze elementy szkolenia wg uczestników: budowa wodomierzy, ich rodzaje i zastosowanie w mieszkalnictwie, przyczyny różnic wody i sposób ich rozliczania, wykład uzupełniony wizualizacjami, praktyczne przykłady, wyniki badań, rozwiązania techniczne, omówienie innowacyjności w kwestii pomiaru