Szkolenia
AQUA-TECH > Szkolenia archiwalne > Straty pozorne wody w spółdzielniach mieszkaniowych

Straty pozorne wody w spółdzielniach mieszkaniowych

Data i miejsce

23.09.2015
Warszawa, Centrum Konferencyjne ATRIUM

Tematyka i program szkolenia

Szkolenie dotyczyło tematyki strat pozornych wody w spółdzielniach mieszkaniowych i sposobów ograniczenia różnicy między sumą wskazań wodomierzy lokalowych, a wodomierzem głównym. Uczestnicy poznali metody i narzędzia niezbędne do unormowania gospodarki wodomierzowej w podległych nieruchomościach, według programu szkolenia:

 • Przepisy prawne związane z eksploatacją wodomierzy na przykładach
 • Klasyfikacja wodomierzy
 • Dobór wodomierzy głównych w budownictwie wielorodzinnym
 • Wodomierze – zasady montażu
 • Rozbieżność pomiędzy sumarycznym wskazaniem wodomierzy mieszkaniowych i głównych
 • Sposoby bilansowania wody w mieszkalnictwie
 • Porównanie przedstawionych metod
 • Wodomierze – właściwości eksploatacyjne
 • Straty wody wynikające z metrologii wodomierzy po 5 latach eksploatacji
 • Nowe technologie
  • System radiowy odczytu wodomierzy
  • Wskaźniki antymagnetyczne
  • Rejestracja profilu rozbioru wody
 • Projekt ABONAMENT – założenia i realizacja

Uczestnicy mieli również możliwość bezpłatnych konsultacji z trenerem przez miesiąc po zakończeniu szkolenia.

Klienci

Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych województwa mazowieckiego:

 • prezesi zarządu i członkowie rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych
 • kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie mediów w spółdzielniach mieszkaniowych

Prowadzący

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz 

Opinie uczestników

Szczególnie cenne dla mnie informacje zdobyte na szkoleniu,  to sposoby montowania wodomierzy
i możliwości egzekwowania nieprawidłowych odczytów. Pan Piotr Tuz bardzo jasno i czytelnie przedstawiał  problemy i sposoby ich rozwiązywania podparte praktyką. Polecam szkolenie zwłaszcza osobom, które zajmują się wyborem typu wodomierzy i ich instalacją.
Kamila Białkowska – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota

Pan Piotr Tuz wykazał się ogromną wiedzą i doświadczeniem, zaś organizacja i miejsce szkolenia zapewniły nam duży komfort nauki.
Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu, możemy postawić kolejny krok ku ograniczaniu strat wody w naszych nieruchomościach. Serdecznie polecamy szkolenie i współpracę z panem Piotrem Tuzem oraz firmą AQUA-TECH innym spółdzielniom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości.
Iwona Antosz – Główny Księgowy, Marek Wilczyński – Członek Zarządu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyczółek Grochowski” w Warszawie

Za duży plus uważam obszerne omówienie przyczyn powstawania różnic w odczytach między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy lokatorskich, zarówno tych leżących po stronie dostawcy, jak i odbiorcy wody.
Zdobyta w tym temacie wiedza pozwoli Zarządcy bardziej konkretnie i obrazowo wyjaśniać Radom Osiedli zjawisko powstawania
tzw. „wody ogólnej” nie zmierzonej przez wodomierze lokatorskie.

Pokazanie często zdarzających się nieprawidłowości w doborze i montażu wodomierzy głównych zachęca do przejrzenia własnych zasobów i podjęcia decyzji założenia wodomierzy referencyjnych na przyłączach najbardziej problematycznych.
Prowadzący szkolenie dr inż. Piotr Tuz posiada bardzo obszerną, popartą praktyką wiedzę, którą potrafi w sposób jasny przekazać słuchaczom.
Małgorzata Pyzera – główny specjalista ds. rozliczeń i mediów
Spółdzielnia Mieszkaniowa „STROP” w Warszawie

Ocena trenera na podstawie ankiet uczestników:

Średnia 4,7 w 5-stopniowej skali ocen za

 • przygotowanie merytoryczne
 • kontakt z grupą
 • współpracę z potrzebami uczestników
 • wykorzystanie odpowiednich metod szkolenia
 • aktywizację uczestników
 • przedstawienie wiedzy umożliwiającej wykorzystanie jej w praktyce

Mocne strony trenera wskazane przez uczestników: dobra znajomość tematu, obszerna wiedza i przykłady jej wykorzystania w praktyce, wiarygodność, dobry przekaz wiedzy

Najcenniejsze elementy szkolenia wg uczestników: zwrócenie uwagi na błędy przy montażu wodomierzy i ich właściwy dobór, sposoby montażu wodomierzy, przykłady praktyczne, sprawy techniczne związane z budową i działaniem wodomierzy

Galeria zdjęć