Szkolenia
AQUA-TECH > Szkolenia archiwalne > Straty pozorne wody w spółdzielniach mieszkaniowych

Straty pozorne wody w spółdzielniach mieszkaniowych

 

Data i miejsce

2.12.2015

Toruński Park Technologiczny ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

Tematyka i program szkolenia

Szkolenie dotyczyło tematyki strat pozornych wody w spółdzielniach mieszkaniowych i sposobów ograniczenia różnicy między sumą wskazań wodomierzy lokalowych, a wodomierzem głównym. Uczestnicy poznali metody i narzędzia niezbędne do unormowania gospodarki wodomierzowej w podległych nieruchomościach, według programu szkolenia:

 • Przepisy prawne związane z eksploatacją wodomierzy na przykładach
 • Klasyfikacja wodomierzy
 • Dobór wodomierzy głównych w budownictwie wielorodzinnym
 • Wodomierze – zasady montażu
 • Rozbieżność pomiędzy sumarycznym wskazaniem wodomierzy mieszkaniowych i głównych
 • Sposoby bilansowania wody w mieszkalnictwie
 • Porównanie przedstawionych metod
 • Wodomierze – właściwości eksploatacyjne
 • Straty wody wynikające z metrologii wodomierzy po 5 latach eksploatacji
 • Nowe technologie
  • System radiowy odczytu wodomierzy
  • Wskaźniki antymagnetyczne
  • Rejestracja profilu rozbioru wody
 • Projekt ABONAMENT – założenia i realizacja

Uczestnicy mieli również możliwość bezpłatnych konsultacji z trenerem przez miesiąc po zakończeniu szkolenia.

Klienci

Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych województwa kujawsko-pomorskiego:

 • prezesi zarządu i członkowie rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych
 • kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie mediów w spółdzielniach mieszkaniowych

Prowadzący

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz 

Opinie uczestników

Kluczowym zagadnieniem podczas szkolenia była analiza różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami w poszczególnych lokalach. Problem ten został szeroko opisany i co najważniejsze wyjaśniony. Obszerna wiedza prowadzącego pozwoliła uzyskać informację na temat prawidłowego doboru wodomierzy, zarówno budynkowych jak i u indywidualnych odbiorców. Uzyskane informacje pozwolą nam wdrożyć rozwiązania, które wpłyną na dokładniejszą analizę bilansu wody w budynkach wielolokalowych.

Tomasz Marciniak – specjalista ds. telemetrii i mediów
Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

 

Ocena trenera na podstawie ankiet uczestników:

Średnia 5  w 5-stopniowej skali ocen za

 • przygotowanie merytoryczne
 • kontakt z grupą
 • współpracę z potrzebami uczestników
 • wykorzystanie odpowiednich metod szkolenia
 • aktywizację uczestników
 • przedstawienie wiedzy umożliwiającej wykorzystanie jej w praktyce

Mocne strony trenera wskazane przez uczestników: sposób przekazu informacji, ogromna wiedza, doświadczenie praktyczne, komunikatywność, konkretne odpowiedzi na pytania

Najcenniejsze elementy szkolenia wg uczestników: straty pozorne wody, wszystkie informacje przydatne w gospodarce spółdzielni mieszkaniowej, dobór wodomierza głównego oraz ocena różnic powstających między wodomierzem głównym a wodomierzem w lokalach mieszkaniowych