Szkolenia
AQUA-TECH > Szkolenia archiwalne > Straty pozorne wody w spółdzielniach mieszkaniowych

Straty pozorne wody w spółdzielniach mieszkaniowych

 

Data i miejsce

9.12.2015

Katowice  Centrum szkoleniowe EUROPROFES

Tematyka i program szkolenia

Szkolenie dotyczyło tematyki strat pozornych wody w spółdzielniach mieszkaniowych i sposobów ograniczenia różnicy między sumą wskazań wodomierzy lokalowych, a wodomierzem głównym. Uczestnicy poznali metody i narzędzia niezbędne do unormowania gospodarki wodomierzowej w podległych nieruchomościach, według programu szkolenia:

 • Przepisy prawne związane z eksploatacją wodomierzy na przykładach
 • Klasyfikacja wodomierzy
 • Dobór wodomierzy głównych w budownictwie wielorodzinnym
 • Wodomierze – zasady montażu
 • Rozbieżność pomiędzy sumarycznym wskazaniem wodomierzy mieszkaniowych i głównych
 • Sposoby bilansowania wody w mieszkalnictwie
 • Porównanie przedstawionych metod
 • Wodomierze – właściwości eksploatacyjne
 • Straty wody wynikające z metrologii wodomierzy po 5 latach eksploatacji
 • Nowe technologie
  • System radiowy odczytu wodomierzy
  • Wskaźniki antymagnetyczne
  • Rejestracja profilu rozbioru wody
 • Projekt ABONAMENT – założenia i realizacja

Uczestnicy mieli również możliwość bezpłatnych konsultacji z trenerem przez miesiąc po zakończeniu szkolenia.

Klienci

Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami województwa śląskiego:

 • prezesi zarządu i członkowie rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych
 • kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie mediów w spółdzielniach mieszkaniowych
 • administratorzy i zarządcy

Prowadzący

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz 

Opinie uczestników

Szkolenie „Straty pozorne wody w spółdzielniach mieszkaniowych” zorganizowane  przez AQUA-TECH i prowadzone przez dr inż. Piotra Tuza to naprawdę cenne doświadczenie dla pracowników naszej spółdzielni.
Trener wykazał dużą wiedzę merytoryczną, praktyczną oraz doświadczenie w poruszanym zagadnieniu. Potrafił sprawić, że atmosfera panująca na sali sprzyjała „przyswajaniu nowej wiedzy”, miał bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkolenia.

Wskazówki przekazane podczas szkolenia, z jakich na pewno skorzystamy to:
– podstawy prawne regulujące zasady doboru i zabudowy wodomierzy
– optymalizacja wielkości wodomierza do zużycia wody
– prawny sposób postępowania przy ekspertyzie wodomierza
– oznaki zewnętrznej ingerencji w wodomierz.

Sprawna organizacja od momentu zaproszenia nas na szkolenie do jego zakończenia  sprawiła, że nie musieliśmy martwić się o nic innego jak tylko o przyswajanie wiedzy. 

Polecamy udział w szkoleniu wszystkim, którzy jeszcze zastanawiają się nad decyzją.

Zespół Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Ocena trenera na podstawie ankiet uczestników:

Średnia 5  w 5-stopniowej skali ocen za

 • przygotowanie merytoryczne
 • kontakt z grupą
 • współpracę z potrzebami uczestników
 • wykorzystanie odpowiednich metod szkolenia
 • aktywizację uczestników
 • przedstawienie wiedzy umożliwiającej wykorzystanie jej w praktyce

Mocne strony trenera wskazane przez uczestników: ciekawy sposób przekazania ogromnej i fachowej wiedzy, wysokie kompetencje, prosty przekaz zawiłych aspektów metrologicznego świata wodomierzy, doświadczenie praktyczne, przekaz informacji jasny i dostosowany do odbiorcy, profesjonalne przygotowanie i obrazowe przedstawienie zagadnień przydatnych w pracy, doskonałe przygotowanie merytoryczne

Najcenniejsze elementy szkolenia wg uczestników: dobór wodomierzy głównych, interesujący i precyzyjny sposób przedstawienia zagadnień, przejrzyste slajdy, rodzaje wodomierzy i ich dokładność, duża ilość zestawień tabelarycznych obejmujących problematykę wodomierzy, prezentacja, rozmowa, podział wodomierzy wraz z przydatnością ich zastosowania

 

Galeria zdjęć

IMG_0788    IMG_0789