Szkolenia

Program STANET

Logo Stanet
STANET produkcji Fischer-Uhrig Engineering jest zintegrowanym programem do analizy systemów sieci zaopatrujących i odprowadzających różne rodzaje mediów.

Zastosowanie

Za pomocą programu STANET można wykonać symulacje obliczeń dla następujących mediów:

 • Sieci gazowe
 • Sieci wodociągowe lub innego płynnego medium
 • Sieci ciepłownicze oraz parowe
 • Sieci elektryczne
 • Sieci kanalizacyjne (ścieki)

Szybkie i proste wykonanie projektu sieci

 • Sprawne funkcje wprowadzania elementów za pomocą klawitury oraz myszki
 • Różnorodność interfejsów importu/eksportu: ASCII-Text, ArcView, C-Plan, Cubis-Polis, GEOGRAT, GRIPS, GTIS, INGRADA, Internetz, Magellan, MapInfo, ODBC, PARIS, SICAD, Smallworld

Analiza oraz obliczenia

 • Symulacja w zmiennej czasowej
 • Optymalizacja średnicy
 • Dowolne ustawienie danych hydraulicznych
 • Automatyczne sprawdzanie topologii
 • Automatyczne tworzenie podsieci
 • Obliczanie wartości dodatkowych np.: promieniowanie cieplne w głąb ziemi
 • Śledzenie jakości

Elastyczność podczas projektowania oraz podczas edycji

 • Efektywne funkcje do wybiórczego wyświetlenia wyników: sortowanie, grupowanie, filtrowanie
 • Przedstawienie tła w postaci plików rastrowych (np.: TIFF, BMP itp.)  lub wektorowych (format AutoCad-DXF)
 • Przypisywanie atrybutów (np. kolorów) według dowolnie wybranego parametru
 • Szeroko rozumiane możliwości zmiany konfiguracji
 • Indywidualne definiowanie elementów graficznych
 • Możliwość zapisania i szybkiego wczytania najczęściej używanych ustawień lub widoków (wycinków) sieci
 • Przedstawienie wyników w postaci wykresów (np.: wykresy przekroju wzdłużnego, przebiegów czasowych
 • Wyświetlenie danych technicznych w oknie sieci, przy elemencie lub w formie listy
 • Wycinanie oraz sklejanie podsieci (Copy&Paste)

Pozostałe funkcje

 • Przekroje wzdłużne
 • Interpolacja wysokości
 • Wczytywanie danych zużycia z rozliczenia rocznego
 • Możliwość indywidualnego definiowania pól w tabelach bazy danych
 • Zapisywanie scenariuszy (przypadków obliczeń)
 • Podgląd wydruku

Import danych sieciowych do STANET z programów

 • AutoCAD
 • AutoGIS (Battefeld)
 • COS Vega
 • C-Plan
 • GARONE / WARONE
 • Geomedia (Intergraph)
 • GISmobil
 • GRIPS (Intergraph)
 • Gradis 2000 (Straessle)
 • GTI/RDB (ibb)
 • IBM-GTIS: GPG
 • Ingrada (Softplan)
 • LIDS 7 von Asseco BERIT
 • Magellan (Geoinform)
 • Moskito
 • NORGIS (Norbit)
 • PARIS (Hemminger)
 • Optiplan (Ruhrgas)
 • Pegasus (Ruhrgas)
 • PolyGIS
 • RIB
 • ROKA
 • SICAD-SQD (Siemens)
 • SINCAL (Siemens)
 • SISNET (Bentley)

Import/Eksport (dwukierunkowość)

 • ArcView
 • Aquafin (Barthauer)
 • EPANET
 • GANESI (TU Monachium)
 • GEOGRAT / GEOGIS
 • MapInfo
 • ODBC
 • PLANET (BLUEMETRIC)
 • Smallworld
 • TBIS / Netz (Küst-Grewer)

Funkcjonalności modułu obliczeń hydraulicznych

 • Wyznacznanie ciśnienia, przepływu, do- oraz odpływów, a także wielkości pochodnych takich jak: prędkość przepływu, straty ciśnienia, spadki ciśnienia oraz utraty ciepła
 • Symulacja stanów dynamicznych w sieci rurociągowej. Obliczenia dla ilości przepływu, ciśnienia w sieci na podstawie zadanych szeregów czasowych (np.: dla konsumentów, zasilań) oraz z powodu różnych warunków  (pozycji zaworu, pożaru, awarii)
 • Funkcje służące do analizy wydajności i wielkości sieci oraz tras
 • Automatyczne obliczanie ilości wody gaśniczej w hydrantach
 • Obliczanie jakości wody
 • Przeprowadzanie obliczeń niskiego obciążenia w sieciach ciepłowniczych
 • Porównywanie kierunku przepływu na podstawie różnych scenariuszy
 • Uwzględnienie współczynnika równoczesności (niem. Gleichzeitigkeitsfaktoren)
 • Automatyczne obliczanie pokrywających się sieci (np.: wysokiego, średniego, niskiego ciśnienia)
 • Obliczanie podziału/rozmieszczenia z danych rocznego zużycia
 • Ustalanie zapotrzebowania dla węzłów na podstawie średniego dziennego zużycia

Przykłady zastosowania programu STANET

Wizualizacja modelu sieci w programie STANET_3

Wizualizacja modelu sieci w programie STANET

Wizualizacja modelu sieci w programie STANET_2     Wizualizacja modelu sieci w programie STANET_1

Karta katalogowa programu

Jako autoryzowany partner STANET, oferujemy sprzedaż oprogramowania oraz wykonanie modeli hydraulicznych sieci w tym oprogramowaniu.

 

Doradztwo techniczne i zamówienia

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz
Współwłaściciel, Dyrektor ds. technicznych
tel. 603 648 700
ptuz@aqtech.com.pl

 

Zobacz pozostałe produkty w dziale WODA