Szkolenia
AQUA-TECH > Bez kategorii > Prelegenci – VII Konferencja „Efektywne obniżanie strat wody”

Prelegenci – VII Konferencja „Efektywne obniżanie strat wody”

(wg kolejności wystąpień)

    

Janusz Topolski i Jerzy Topolski – Pracownia Projektowa PPJP TOPOLSKI

Ojciec i syn, doświadczony rodzinny duet od kilkunastu lat prowadzący działalność projektową w zakresie projektowania m.in. elektrowni słonecznych, wiatrowych i wodnych.

W swoim wystąpieniu podzielą się doświadczeniami we współpracy z przedsiębiorstwami wodociągowymi przy inwestycjach w zakresie odnawialnych źródeł energii, opowiedzą o trudnościach technicznych, pułapkach prawnych, zawiłościach formalnych oraz jak się przed nimi ustrzec.


Bartosz Stasiak – Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży AKPiA , ABB

Odpowiedzialny za kontakt z klientami w regionie województw  – mazowieckim, lubelskim i podlaskim.

W swoim wystąpieniu zaprezentuje nowoczesne rozwiązania urządzeń ABB, skupiając się na przepływomierzach bateryjnych dedykowanych dla pomiarów monitoringu sieci wodociągowej Aqua Master 4. W czasie prezentacji, przedstawi również wybrane rozwiązania ABB z zakresu pomiarów fizyko-chemicznych, służących do monitorowania jakości wody.


Adam Niedośpiał – Dyrektor Handlowy, KartGIS

 


  

Robert Link – Dyrektor, Andrzej Musiał – Kierownik Sprzedaży- Systemy, Mirosław Rząsa – Kierownik Sprzedaży – Produkty, Itron Polska

Kadra kierownicza polskiego oddziału amerykańskiej firmy Itron, światowego lidera w dziedzinie zaawansowanych pomiarów oraz systemów automatycznego odczytu i analiz danych, oferującego wodomierze, ciepłomierze, gazomierze, liczniki energii elektrycznej, systemy do zdalnego odczytu oraz oprogramowanie analityczne.

W swoim wystąpieniu zaprezentują nowatorskie rozwiązania wspomagające efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym, w szczególności szybki odczyt wodomierzy TEMETRA w oparciu o „chmurę” oraz oprogramowanie analityczne DIS na przykładzie konkretnych wdrożeń.


Adam Chlapek – Dyrektor Techniczny, T.I.S. Polska

Odpowiada m.in. za wsparcie techniczne dla działu handlowego T.I.S. Polska, dostarczającego armaturę produkowaną w grupie T.I.S. na rynek krajowy oraz eksport do krajów Europy środkowej i wschodniej. Specjalista z wieloletnią praktyką w zakresie armatury regulacyjnej dla potrzeb wodociągów.

Tematyka prelekcji skupiona będzie przede wszystkim wokół często spotykanych w praktyce problemów dotyczących regulacji ciśnienia w sieciach wodociągowych oraz propozycji ich optymalnych rozwiązań.


dr inż. Bartosz Kaźmierczak – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska

Prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Naukowo zajmuje się matematycznym opisem opadów deszczowych, modelowaniem kanalizacji deszczowej oraz zmianami klimatu.

Podczas konferencji przedstawi referat o przeszłych, teraźniejszych i przyszłych maksymalnych natężeniach opadów deszczowych – miarodajnych do wymiarowania i modelowania systemów odwodnieniowych. Informacje o prognozowanych opadach deszczowych (np. na rok 2050) umożliwią sprostanie wymaganiom normy PN-EN 752 w zakresie częstości występowania wylewów z systemów kanalizacyjnych – projektowanych obecnie, a mających bezpiecznie funkcjonować w kilkudziesięcioletniej perspektywie.


Markus Freytag Rhomberg – Sales Manager, Sommer Messtechnik (Austria)

Kierownik sprzedaży z ponad 25 letnim doświadczeniem w międzynarodowej sprzedaży technicznej na rynkach europejskich i azjatyckich.
W SOMMER Austria jest odpowiedzialny za projekt dotyczący pomiarów bezkontaktowych przepływu wody.

W swoim wystąpieniu przedstawi najnowsze osiągnięcia dziedziny, wyniki badań nad wdrożeniami systemów radarowych w różnych lokalizacjach. Poruszy też ważne kwestie bezpieczeństwa jakie rozwiązuje brak konieczności wchodzenia do studzienek kanalizacyjnych w celu montażu urządzeń bezkontaktowych.


Mariusz Sawicki – Dyrektor ds. Gazownictwa, Plum

Dyrektor odpowiedzialny za rozwój produktów branży GAZ i WODA firmy Plum. Obecnie koordynuje m.in. projekt wprowadzenia na rynek innowacyjnych urządzeń do przesyłu danych dla branży wod-kan.

Na konferencji przedstawi najnowsze osiągnięcia w zakresie monitoringu przepływu i ciśnienia wody – urządzenia, platformę online do kompleksowego nadzoru nad monitorowaną siecią wodociągową, a także aplikacje mobilne.


Andrzej Kiełbasa – Kierownik rozwoju projektów i sprzedaży Centrum Kompetencyjne w Grundfos Pompy Sp z o.o.

Specjalista w zakresie nowych technologii z zakresu automatyki i informatyki.

W wystąpieniu dotyczącym minimalizowania strat podczas pompowania wody i przepompowywania ścieków przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania firmy Grundfos, optymalizujące prace urządzeń pompowych oraz wynikające z ich zastosowania praktyczne korzyści przedstawione na przykładach.


dr inż. Piotr Tuz – Dyrektor ds. technicznych, AQUA-TECH

Specjalista w zakresie gospodarki wodnej, metrologii urządzeń pomiarowych, koncepcji ograniczania strat wody.

W wystąpieniu dotyczącym kalibracji sieci wodociągowej, przedstawi koncepcję uproszczonej metody, kalibracji wynikającą z doświadczeń pracy nad modelami sieci w różnych przedsiębiorstwach wod-kan.
Kolejna prelekcja będzie dotyczyła wybranych zagadnień systemu obniżania strat wody popartych przykładami wdrożeń w przedsiębiorstwach.


 

Patryk Jadczak – Kierownik Projektu, Krzysztof Linek – Kierownik Techniczny, GREMES

podczas konferencji będą reprezentować firmę GREMES, dostarczającą na polski rynek instrumenty i systemy pomiarowe do monitoringu parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, m.in. w procesach uzdatniania i dystrybucji wody.
Podczas swojego wystąpienia zaprezentują wybrane rozwiązania pomiarowe umożliwiające m.in. ciągły pomiar liczby bakterii w wodzie.


dr inż. Wojciech Kruszyński – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka

Pracownik naukowy i dydaktyczny Politechniki Białostockiej, konsultant ds. modelowania komputerowego. Ma na swoim koncie liczne publikacje oraz realizacje w zakresie modelowania sieci wodociągowej – projekty realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami wodociągowymi, projekty z udziałem studentów, grant badawczy.

Podczas wystąpienia przedstawi w jaki sposób długoletnia stagnacja w transferze nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych, doprowadziła do wzrostu zainteresowania przedsiębiorstw komunalnych w dziedzinie wdrażania narzędzi informatycznych wspomagających modelowanie i monitoring sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zainteresowanie to w głównej mierze wynika z konieczności ograniczania kosztów eksploatacyjnych, poprawy działania istniejących sieci, a także zwiększenia efektywności zarządzania przedsiębiorstwem.
Dynamiczny model sieci jest wysoce wydajnym narzędziem wspomagającym projektowanie, obserwację i regulowanie ciśnień i przepływów wody oraz ścieków, pozwalającym na podejmowanie uzasadnionych decyzji odnośnie eksploatacji, modernizacji i rozbudowy całego systemu ich dystrybucji.
W prezentacji przedstawione zostaną możliwości i zalety zastosowania komputerowego modelowania parametrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w przedsiębiorstwach komunalnych.