Szkolenia
AQUA-TECH > Szkolenia archiwalne > Ograniczanie strat pozornych i rzeczywistych w przedsiębiorstwach wodociągowych

Ograniczanie strat pozornych i rzeczywistych w przedsiębiorstwach wodociągowych

Data i miejsce

9.02.2017

Warszawa, Centrum Szkolenia Gazownictwa

Tematyka i program szkolenia

projekt-infra-logo

Szkolenie przygotowane na zamówienie On Promotion Public Relations w ramach Projektu Infrastruktura – projektu edukacyjnego dla branży inwestorów infrastrukturalnych (elektroenergetyka, gazownictwo, energetyka cieplna, paliwa płynne, wodociągi i kanalizacja, telekomunikacja, drogownictwo i kolejnictwo).

Szkolenie eksperckie dotyczyło praktycznej analizy tematu ograniczania strat wody w kontekście prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągowego.

Uczestnicy poznali metody i narzędzia niezbędne do unormowania strat wody w przedsiębiorstwie wodociągowym, według programu szkolenia:

Cz. I. Straty pozorne wody

 1. Wprowadzenie
 • Bilans wody wg International Water Association
 1. Dobór i montaż wodomierzy zapobiegający powstawaniu strat pozornych wody
 • Parametry metrologiczne wodomierzy, klasyfikacje, typy konstrukcyjne
 • Błędy pomiaru i odczytu wodomierzy
 • Metoda statystyczna doboru wielkości wodomierza
 • Przykłady optymalizacji doboru wodomierzy
 • Zasady montażu wodomierzy
 • Zniekształcenia profilu przepływu wody i wzrost błędów wskazań wodomierzy przemysłowych
 • Przykłady z praktyki przedsiębiorstw wodociągowych
 1. Rozbieżność pomiędzy sumarycznym wskazaniem wodomierzy mieszkaniowych i głównych – bilansowanie wody w mieszkalnictwie
 • Przyczyny rozbieżności i ich wpływ na bilans wody
 1. Straty wody wynikające z metrologii wodomierzy w eksploatacji
 • Błędy wskazań – przykłady

Cz. II. Straty rzeczywiste wody

 1. Ocena strat rzeczywistych
 2. Pomiary w sieciach wodociągowych – strefowanie układów
 3. Redukcja ciśnienia w sieciach wodociągowych
 4. Modelowanie sieci wodociągowych
 5. Metody lokalizacji wycieków i urządzenia do diagnostyki i lokalizacji wycieków
 6. Alternatywna koncepcja ograniczania strat wody – systemy stacjonarne i pomiary wg metodyki IWA

Pobierz folder informacyjny szkolenia

Klient

Przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych z całej Polski

Prowadzący

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz