Szkolenia

Cyble EverBlu

Cyble EverBlu

System Cyble firmy Itron jest nowoczesnym rozwiązaniem technicznym umożliwiającym zdalny, wiarygodny i dokładny odczyt wodomierzy.

Cyble EverBlu – radiowy stacjonarny system odczytu. Korzystając z modułów Cyble EverBlu posiadających wszystkie funkcje Cyble AnyQuest Enhanced, rozbudowaną sieć inkasencką można przekształcić w sieć stacjonarną EverBlu. Pozwala ona na odczyt modułów poprzez kolektory, a następnie przesłanie danych poprzez GPRS na serwer ftp i analizę danych na komputerze stacjonarnym.


Moduł EverBlu służy do połączenia licznika ze stacjonarną bezprzewodową siecią EverBlu. Poprzez ciągłe monitorowanie licznika, pracującego w sieci, tworzony jest zbiór danych szczegółowych, które są automatycznie przesyłane codziennie na serwer klienta. Funkcja łączności radiowej pozostaje w stanie aktywnym w czasie godzin pracy aby umożliwić dokonywanie odczytów „na żądanie”, zgłaszane przez użytkowników.

W celu zabezpieczenia transmisji danych i niedopuszczenia do kolizji sygnałów radiowych moduł EverBlu wykorzystuje specjalne algorytmy łączności wraz z synchronizacją zegara dziennego z siecią. W razie usterki w łączności spowodowanej zakłóceniami radiowymi, moduł zachowuje informacje z licznika i automatycznie, kilkukrotnie, ponawia próbę przesłania danych w danym dniu i w dniu następnym. Dane z modułu mogą być również odczytywane terminalem do odczytów inkasenckich. Tak więc możliwa jest dualna eksploatacja systemu zbierania danych: za pomocą sieci stałej lub inkasenckiej, bądź rozwój systemu: od odczytów inkasenckich do odczytów przy pomocy stacjonarnej sieci radiowej.

Cyble EverBlu - schemat systemu zdalnego odczytu wodomierzy

Zobacz pozostałe produkty do zdalnego odczytu wodomierzy

Poznaj nasze usługi w zakresie wod-kan

Sprawdź nasze szkolenia z gospodarki wodomierzowej

Pobierz

Karta katalogowa System EverBlu