Szkolenia
AQUA-TECH > Szkolenia archiwalne > Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych

Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych

Data i miejsce

1-2.06.2017

Centrum Szkolenia Gazownictwa, Warszawa

Tematyka i program szkolenia

Szkolenie zostało zrealizowane na zamówienie On Promotion Public Relations w ramach Projektu Infrastruktura – projektu edukacyjnego dla branży inwestorów infrastrukturalnych.

I dzień

 1. Model hydrauliczny jako narzędzie budowania Aktywnej Kontroli Wycieków
 2. Zasady i dobre praktyki modelowania sieci wodociągowych
 3. Korzyści z zastosowania modelu hydraulicznego, przykłady dobrych praktyk w przedsiębiorstwach wodociągowych w Polsce
 4. Omówienie dostępnych programów do modelowania sieci wodociągowych – m.in. Epanet, Stanet, WaterCAD,  różnice w podejściu do modelowania
 5. Omówienie programu Epanet 2.0
 6. Źródła danych: kampania pomiarowa, rejestratory, monitoring sieci wodociągowej

II dzień

 1. Rodzaje danych i ich przygotowanie do budowy modelu hydraulicznego
 2. Wprowadzanie danych , praca z mapami (podkładami)
 3. Kalibracja modelu, dostosowanie modelu do rzeczywistych wartości (na przygotowanych wcześniej przykładach istniejących sieci wodociągowych)
 4. Dalsza praca na modelu – symulacje i case study
 5. Podsumowanie i wnioski z ćwiczeń praktycznych

Folder szkolenia do pobrania

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych z całej Polski

Prowadzący

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz, mgr inż. Kamil Świętochowski, mgr inż. Łukasz Wysocki