Szkolenia
AQUA-TECH > Szkolenia archiwalne > Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej, 19-20.09.2017 Katowice

Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej, 19-20.09.2017 Katowice

Data i miejsce

19-20.09.2017, Katowice

Tematyka i program szkolenia

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie - Logo

Szkolenie przygotowane na zamówienie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Mapa

I dzień

 1. Model hydrauliczny jako narzędzie budowania Aktywnej Kontroli Wycieków
 2. Zasady i dobre praktyki modelowania sieci wodociągowych
 3. Korzyści z zastosowania modelu hydraulicznego, przykłady dobrych praktyk w przedsiębiorstwach wodociągowych w Polsce
 4. Omówienie dostępnych programów do modelowania sieci wodociągowych – m.in. Epanet, Stanet, WaterCAD,  różnice w podejściu do modelowania
 5. Omówienie programu Epanet 2.0
 6. Źródła danych: kampania pomiarowa, rejestratory, monitoring sieci wodociągowej

II dzień

 1. Rodzaje danych i ich przygotowanie do budowy modelu hydraulicznego
 2. Wprowadzanie danych , praca z mapami (podkładami)
 3. Kalibracja modelu, dostosowanie modelu do rzeczywistych wartości (na przygotowanych wcześniej przykładach istniejących sieci wodociągowych)
 4. Dalsza praca na modelu – symulacje i case study
 5. Podsumowanie i wnioski z ćwiczeń praktycznych

Klient

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” oraz przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych z Polski południowej – m.in. kierownicy i inspektorzy ds. rozwoju i zarządzania siecią wod-kan, eksploatacji, obsługi oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej, specjaliści GIS

Prowadzący

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz, mgr inż. Łukasz Wysocki, mgr inż. Artur Zajkowski

Ocena trenerów na podstawie ankiet uczestników:

Średnia 4,97  w 5-stopniowej skali ocen za:

 • przygotowanie merytoryczne
 • kontakt z grupą
 • współpracę z potrzebami uczestników
 • wykorzystanie odpowiednich metod szkolenia
 • aktywizację uczestników
 • przedstawienie wiedzy umożliwiającej wykorzystanie jej w praktyce

Mocne strony trenerów wskazane przez uczestników: wiedza, profesjonalizm, przygotowanie, kontakt z uczestnikami, proste w odbiorze komunikaty, cierpliwość, wyrozumiałość, pomoc w rozwiązywaniu problemów, umiejętność zaciekawienia wszystkich osób omawianym tematem, przekazanie wielu drobnych, technicznych elementów programu poprawiających efektywność i szybkość wprowadzania danych,

Najcenniejsze elementy szkolenia wg uczestników: zajęcia praktyczne, warsztatowa praca przy komputerach, sposób tworzenia modelu sieci od początku,  ogólne omówienie programu oraz trzech prowadzących, którzy w sposób szczegółowy i szybki zajęli się każdą osobą uczestniczącą w szkoleniu,

Referencje

Szkolenia zostały przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, z zachowaniem należytej staranności. Innowacyjność rozwiązań i przystosowanie ich do stosowanych w firmach wodociągowo-kanalizacyjnych, sprawiło, że uczestnicy uzyskali kompleksową wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Spotkania cieszyły się zainteresowaniem zarówno przedsiębiorstw wodociągowych będących członkami IGWP, jak i nie zrzeszonych w Izbie.

Dorota Jakuta – Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Czytaj pełen tekst referencji

Galeria zdjęć