Szkolenia
AQUA-TECH > Szkolenia archiwalne > Gospodarka wodomierzowa

Gospodarka wodomierzowa

Data i miejsce

9-10.01.2018
Warszawa, sala konferencyjna SGGW

Szkolenie przeprowadzone na zlecenie WaterKEY Sławomir Speruda

Tematyka i program szkolenia

1. Podział wodomierzy, charakterystyka pomiaru, podstawowe informacje na liczydle wodomierzy
2. Zasady ustalania wielkości i typu – dobór wodomierzy
3. Błędy pomiarów i ich wyłapywanie w trakcie eksploatacji podczas odczytu
4. Czynności wykonywane na bazie uwag i zastrzeżeń ze strony odbiorców wody, ekspertyza wodomierzy
5. Montaż wodomierzy – czyli jak ocenić niedociągnięcia i ich skutki związane z pomiarem
6. Standardowe czynności konserwacyjne wodomierzy dokonywane w trakcie odczytów:
– sposób dokonywania poprawnej wymiany wodomierzy u klienta,
– poprawne sposoby plombowania wodomierzy,
7. Konserwacja urządzeń towarzyszących wodomierzom ( filtrów, zaworów zwrotnych, zaworów odcinających, zaworów antyskażeniowych itd.),
8. Sposób organizacji odczytów wodomierzy (metody tradycyjne, zbieranie informacji drogą radiową itd.),
9. Wykrywanie wycieków na instalacjach niemierzonych przez wodomierze w trakcie dokonywania odczytów:
– zafałszowania w pomiarach wodomierzy wynikające z nieprawidłowego montażu,
– sposoby kradzieży wody i metody zapobiegania kradzieżom (metody magnetyczne, mechaniczne itd.)
– metody zapobiegania rozbieżnościom w odczytach wodomierzy głównych i lokalowych,
– wyposażenie inkasenta używane w codziennej pracy.

W przerwach szkolenia uczestnicy mieli  możliwość konsultacji skomplikowanych przypadków eksploatacji.

Klient

Pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych z całej Polski odpowiedzialni za gospodarkę wodomierzową

Prowadzący

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz