Szkolenia
AQUA-TECH > Szkolenia archiwalne > Gospodarka wodomierzowa

Gospodarka wodomierzowa

Data i miejsce

11-12.01.2017
Warszawa, sala konferencyjna SGGW

Szkolenie przeprowadzone na zlecenie WaterKEY Sławomir Speruda

Tematyka i program szkolenia

1. Podział wodomierzy, charakterystyka pomiaru, podstawowe informacje na liczydle wodomierzy
2. Zasady ustalania wielkości i typu – dobór wodomierzy
3. Błędy pomiarów i ich wyłapywanie w trakcie eksploatacji podczas odczytu
4. Czynności wykonywane na bazie uwag i zastrzeżeń ze strony odbiorców wody, ekspertyza wodomierzy
5. Montaż wodomierzy – czyli jak ocenić niedociągnięcia i ich skutki związane z pomiarem
6. Standardowe czynności konserwacyjne wodomierzy dokonywane w trakcie odczytów:
– sposób dokonywania poprawnej wymiany wodomierzy u klienta,
– poprawne sposoby plombowania wodomierzy,
7. Konserwacja urządzeń towarzyszących wodomierzom ( filtrów, zaworów zwrotnych, zaworów odcinających, zaworów antyskażeniowych itd.),
8. Sposób organizacji odczytów wodomierzy (metody tradycyjne, zbieranie informacji drogą radiową itd.),
9. Wykrywanie wycieków na instalacjach niemierzonych przez wodomierze w trakcie dokonywania odczytów:
– zafałszowania w pomiarach wodomierzy wynikające z nieprawidłowego montażu,
– sposoby kradzieży wody i metody zapobiegania kradzieżom (metody magnetyczne, mechaniczne itd.)
– metody zapobiegania rozbieżnościom w odczytach wodomierzy głównych i lokalowych,
– wyposażenie inkasenta używane w codziennej pracy.

W przerwach szkolenia uczestnicy mieli  możliwość konsultacji skomplikowanych przypadków eksploatacji.

Klient

Pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych z całej Polski odpowiedzialni za gospodarkę wodomierzową

Prowadzący

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz 

Opinie

Ocena trenera na podstawie ankiet uczestników:

Średnia 4,8  w 5-stopniowej skali ocen za

  • przygotowanie merytoryczne
  • kontakt z grupą
  • współpracę z potrzebami uczestników
  • wykorzystanie odpowiednich metod szkolenia
  • aktywizację uczestników
  • przedstawienie wiedzy umożliwiającej wykorzystanie jej w praktyce

Mocne strony trenera wskazane przez uczestników: wiedza, merytoryka, dobry kontakt z grupą, pewność siebie, wyczerpujące przygotowanie materiału, ogromne zaangażowanie co do przekazu informacji, przygotowanie do szkolenia,  bardzo elastyczne podejście do zgłaszanych tematów i reakcji słuchaczy, komunikatywność, szkolenie prowadzone w sposób kompetentny i zrozumiały dla uczestników, profesjonalizm i wysoka kultura osobista

Najcenniejsze elementy szkolenia wg uczestników: wszystkie, metody montażu, dobór wodomierzy, dobór średnic wodomierzy w budynkach wielolokalowych, dobór klasy wodomierza, badania własne prowadzącego, koncepcje dotyczące załatwiania reklamacji i roszczeń odbiorców, ekspertyzy