Szkolenia
AQUA-TECH > Szkolenia archiwalne > Gospodarka wodomierzowa w praktyce przedsiębiorstw wodociągowych

Gospodarka wodomierzowa w praktyce przedsiębiorstw wodociągowych

Data i miejsce

5.10.2016

Warszawa, Centrum Szkolenia Gazownictwa

Tematyka i program szkolenia

projekt-infra-logo

Szkolenie przygotowane na zamówienie On Promotion Public Relations w ramach Projektu Infrastruktura – projektu edukacyjnego dla branży inwestorów infrastrukturalnych (elektroenergetyka, gazownictwo, energetyka cieplna, paliwa płynne, wodociągi i kanalizacja, telekomunikacja, drogownictwo i kolejnictwo).

Szkolenie eksperckie dotyczyło praktycznej analizy tematu gospodarki wodomierzowej w kontekście prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągowego.

Uczestnicy poznali metody i narzędzia niezbędne do unormowania gospodarki wodomierzowej w przedsiębiorstwie wodociągowym, według programu szkolenia:

  • Przepisy prawne związane z eksploatacją wodomierzy na przykładach
  • Klasyfikacja wodomierzy
  • Dobór wodomierzy głównych w budownictwie wielorodzinnym, użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych
  • Wodomierze główne – zasady montażu i właściwości eksploatacyjne
  • Wodomierze mieszkaniowe
  • Rozbieżność pomiędzy sumarycznym wskazaniem wodomierzy mieszkaniowych i głównych
  • Sposoby bilansowania wody w przedsiębiorstwach wodociągowych
  • Nowe technologie

Klient

Przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych z całej Polski

Prowadzący

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz

 

Referencje

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób staranny i należyty, z wykorzystaniem szczegółowej prezentacji i uwzględnieniem licznych badań naukowych, głównie własnych. Obecni na zajęciach wysoko ocenili kompetencje i sposób przedstawienia materiału przez pana Piotra Tuza, co potwierdza przeprowadzona ewaluacja spotkania w formie badania ankietowego. Rekomenduję pana Piotra Tuza jako solidnego partnera merytorycznego w zakresie szkoleń w branży wod-kan.

Łukasz Stojak –  Dyrektor Projektu, Projekt Infrastruktura

Galeria