Szkolenia
AQUA-TECH > Szkolenia archiwalne > Gospodarka wodomierzowa i ograniczanie strat pozornych wody, 18-19.10.2017 Katowice

Gospodarka wodomierzowa i ograniczanie strat pozornych wody, 18-19.10.2017 Katowice

Data i miejsce

18-19.10.2017, siedziba Katowickich Wodociągów S.A.

Tematyka i program szkolenia

(szkolenie zamknięte dedykowane, program modyfikowany na zamówienie)

Przepisy prawne związane z eksploatacją wodomierzy na przykładach

  • Ustawa Prawo o miarach i akty wykonawcze
  • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  • Ekspertyza wodomierza
  • Uszkodzenia/dewastacja wodomierzy przez Klienta
  • Dokumentacja tworzona w trakcie wymiany wodomierza i odpowiedzialność podczas spraw sądowych

Klasyfikacja wodomierzy

  • Metrologia wodomierzy – klasy metrologiczne
  • Deklaratywność wyrobu – MID
  • Podział ze względu na średnice
  • Typy wodomierzy

Dobór wodomierzy głównych w budownictwie wielorodzinnym

  • Podstawy teoretyczne doboru wodomierzy
  • Zastosowanie rejestratorów cyfrowych do weryfikacji wielkości wodomierzy
  • Metoda statystyczna doboru wielkości wodomierza
  • Profil przepływów i zużycia wody dla budownictwa wielorodzinnego
  • Wielkość strat wynikających z doboru wodomierza, przykłady

Wodomierze – zasady montażu

  • Zasady montażu wodomierzy w nowo budowanych obiektach
  • Zasady montażu w obiektach istniejących
  • Eksploatacyjne właściwości wodomierzy głównych
  • Ekspertyzy wodomierzy głównych

Rozbieżność pomiędzy sumarycznym wskazaniem wodomierzy mieszkaniowych i głównych

  • Przyczyny rozbieżności i ich wpływ na bilans wody
  • Czas odczytu wodomierza głównego i wodomierzy podliczników
  • Przeciwdziałanie powstawaniu rozbieżności – zabezpieczenia wodomierzy
  • Przeciwdziałanie powstawaniu rozbieżności – działania niezwiązane z urządzeniem pomiarowym

Sposoby bilansowania wody w mieszkalnictwie

  • Metoda proporcjonalna i odwrotnie proporcjonalna do liczby osób w lokalu mieszkalnym
  • Metoda proporcjonalna i odwrotnie proporcjonalna do zużycia wody w lokalu mieszkalnym
  • Metoda proporcjonalna i odwrotnie proporcjonalna do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
  • Metoda różnicy ryczałtowej
  • Inne metody
  • Rozliczenie zużycia ciepłej wody

Porównanie przedstawionych metod

Wodomierze – właściwości eksploatacyjne

Straty wody wynikające z metrologii wodomierzy po 5 latach eksploatacji

  • Przykłady
  • Ekspertyza wodomierza – obliczanie ilości wody nieprawidłowo pomierzonej

Nowe technologie

  • System radiowy odczytu wodomierzy
  • Wskaźniki antymagnetyczne
  • Rejestracja profilu rozbioru wody

Klient

Katowickie Wodociągi S.A. - Logo

 

Katowickie Wodociągi S.A.
pracownicy Działów – Sprzedaży, Inwestycji, Sieci, Inspektorów Nadzoru Technicznego, Biura Obsługi Klienta, TWC, Wodomierzy, TWP, RPS

 

Prowadzący

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz