Szkolenia
AQUA-TECH > Szkolenia archiwalne > Gospodarka wodomierzowa i bilansowanie wody

Gospodarka wodomierzowa i bilansowanie wody

Data i miejsce

25-26.04.2016

Lidzbark Warmiński, siedziba Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o. o.

Tematyka i program szkolenia

Szkolenie przygotowane na zamówienie Klienta.
Szkolenie dotyczyło tematyki gospodarki wodomierzowej w budynkach wielorodzinnych i sposobów ograniczenia różnicy między sumą wskazań wodomierzy lokalowych, a wodomierzem głównym. Uczestnicy poznali metody i narzędzia niezbędne do unormowania gospodarki wodomierzowej w podległych nieruchomościach, według programu szkolenia:

 • Przepisy prawne związane z eksploatacją wodomierzy na przykładach
 • Klasyfikacja wodomierzy
 • Dobór wodomierzy głównych w budownictwie wielorodzinnym
 • Wodomierze – zasady montażu
 • Rozbieżność pomiędzy sumarycznym wskazaniem wodomierzy mieszkaniowych i głównych
 • Sposoby bilansowania wody w mieszkalnictwie
 • Porównanie przedstawionych metod
 • Wodomierze – właściwości eksploatacyjne
 • Straty wody wynikające z metrologii wodomierzy po 5 latach eksploatacji
 • Systemy zdalnego odczytu wodomierzy – Radiowe i GSM/GPRS, MBUS
 • Postępowanie po wykonaniu ekspertyzy na przykładach
 • Jak obliczyć zwrot za nadmierzoną wodę w przypadku gdy wodomierz był zamontowany niepoprawnie
 • Analiza zgłoszonych przypadków z działalności Klienta – konsultacje w terenie

Klient

Pracownicy Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim

Szkolenie zostało dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Prowadzący

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz

Opinie uczestników

Dzięki przygotowaniu merytorycznemu prowadzącego szkolenie – pana Piotra Tuza oraz sprawnej organizacji ze strony firmy AQUA-TECH udział w zajęciach pozwolił na łatwe zdobywanie wiedzy. Formuła szkolenia zamkniętego, gdzie we własnym gronie i w swobodnej atmosferze mogliśmy skupić się na problemach wyłącznie naszej instytucji, bardzo nam odpowiadała.

Zajęcia teoretyczne oraz konsultacje praktyczne w terenie pozwoliły nam zdiagnozować źródła powstawania różnicy bilansowej w zarządzanych przez nas budynkach.

Jesteśmy bardzo wdzięczni firmie AQUA-TECH za wskazanie nam możliwości dofinansowania niniejszego szkolenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i pomoc w wypełnieniu wniosku. Dzięki temu mieliśmy możliwość przeszkolenia większej ilości pracowników niż przy użyciu zasobów własnych.

Sławomir Krasowski – Prezes Zarządu Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim

Czytaj pełen tekst referencji

 

Galeria zdjęć