Szkolenia

Enigma HYQ

Enigma Hyq (2)

 

System do korelacji krzyżowej firmy Primayer, z czujnikami hydrofonowymi do sieci tworzywowych i dużych średnic przewodów


Enigma HYQ jest najbardziej rozwiniętym technologicznie korelatorem, jednocześnie wykorzystującym najnowocześniejsze doświadczenia cyfrowej technologii akustycznej. Łączy tradycyjny proces rejestratorów akustycznych poprzez połączenie z czujnikami hydrofonowymi (do wyszukiwania ukrytych wycieków) oraz najnowocześniejszą cyfrową technologią korelacyjną (do dokładnej lokalizacji wycieku). Sieć ośmiu cyfrowo korelujących czujników wpinana jest do wodociągu w normalnym okresie eksploatacji. Czujniki notują i nagrywają dźwięk awarii. Po wgraniu danych do komputera wszystkie dźwięki ze wszystkich czujników poddane są cyfrowej analizie spektralnej i dokonana zostaje korelacja pomiędzy każdą kombinacją par czujników (każdy z każdym).  Pomiarów dokonywać można w ciągu dnia lub można czujniki zaprogramować do pomiarów w nocy, wtedy wystarczy tylko, jednego dnia osadzić je w rurociągu (hydranty, trójniki) w miejsce wodomierzy lub innej armatury – osadzenie czujników w rurociągu powoduje znaczne rozszerzenie wymaganych odległości pomiędzy czujnikami np. na rurociągu tworzywowym w odległości od siebie nawet  do 250 m, stalowym ponad 500 m a następnego dnia dokonać oceny przy pomocy walizki komunikacyjnej, do której wkładane są czujniki. Program dokonuje analizy zmierzonych danych i dźwięków i dokładnie określa miejsca wszystkich stwierdzonych wycieków na obszarze, na którym system był danego dnia zastosowany.

 Zalety

  • połączenie cyfrowych rejestratorów z hydrofonowymi czujnikami akustycznymi
  • idealna w zastosowaniu na rurociągach z tworzyw sztucznych
  • wykrywanie ukrytych wycieków oraz ich dokładna lokalizacja w jednym kroku
  • przenoszenie szumów z rurociągu do komputera bez najmniejszych strat na jakości
  • unikatowa wydajność korelacyjna także w trudnych do korelacji obszarach
  • 8 czujników do korelacji krzyżowej
  • szybka korelacja do kilku km sieci podczas jednego pomiaru
  • najnowocześniejsza 24-bitowa technologia – znalezienie większej liczby wycieków
  • bardzo wydajne oprogramowanie

 

Zobacz pozostałe produkty do diagnostyki sieci

Poznaj nasze usługi w zakresie diagnostyki sieci

Pobierz

Karta katalogowa Enigma