Szkolenia
AQUA-TECH > Szkolenia archiwalne > Bilansowanie wody w spółdzielniach mieszkaniowych

Bilansowanie wody w spółdzielniach mieszkaniowych

Data i miejsce

14.04.2016

Giżycko, siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych

Tematyka i program szkolenia

Szkolenie dotyczyło tematyki strat pozornych wody w spółdzielniach mieszkaniowych i sposobów ograniczenia różnicy między sumą wskazań wodomierzy lokalowych, a wodomierzem głównym. Uczestnicy poznali metody i narzędzia niezbędne do unormowania gospodarki wodomierzowej w podległych nieruchomościach, według programu szkolenia:

 • Przepisy prawne związane z eksploatacją wodomierzy na przykładach
 • Klasyfikacja wodomierzy
 • Dobór wodomierzy głównych w budownictwie wielorodzinnym
 • Wodomierze – zasady montażu
 • Rozbieżność pomiędzy sumarycznym wskazaniem wodomierzy mieszkaniowych i głównych
 • Sposoby bilansowania wody w mieszkalnictwie
 • Porównanie przedstawionych metod
 • Wodomierze – właściwości eksploatacyjne
 • Straty wody wynikające z metrologii wodomierzy po 5 latach eksploatacji
 • Nowe technologie
  • System radiowy odczytu wodomierzy
  • Wskaźniki antymagnetyczne
  • Rejestracja profilu rozbioru wody

Klienci

Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych województwa warmińsko-mazurskiego:

 • prezesi zarządu
 • kierownicy, dyrektorzy i pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie mediów w spółdzielniach mieszkaniowych
 • administratorzy i zarządcy

Prowadzący

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz

Opinie

Dzięki udziałowi w szkoleniu, znaleźliśmy odpowiedź na większość naszych pytań i kwestii dotyczących bilansowania wody. Na wyjaśnienie pozostałych jesteśmy już umówieni z panem Piotrem Tuzem, podczas dalszych spotkań w naszej siedzibie. Zyskaliśmy nowe spojrzenie na niedobory – uświadomiliśmy sobie pozorność większości strat wody w naszej spółdzielni.
Część dotycząca energetyki utwierdziła nas w przekonaniu, że postępujemy słusznie analizując i świadomie dokonując zmian dostawcy energii. Część dotycząca parametrów technicznych wodomierzy, wymaga od słuchacza dużej uwagi i skupienia, aczkolwiek jest niezbędna.

Uważamy, że  szkolenie i wiedza pana Piotra Tuza – zwłaszcza uświadomienie technicznych uwarunkowań różnicy bilansowej – to rozwiązania, których rynek spółdzielni i zarządzania nieruchomościami zdecydowanie potrzebuje. 

Justyna Białek – Główna Księgowa, Miron Trochimczyk – Prezes, Spółdzielnia Mieszkaniowa Ozdoba w Biskupcu

Ocena trenera na podstawie ankiet uczestników:

Średnia 4,9  w 5-stopniowej skali ocen za

 • przygotowanie merytoryczne
 • kontakt z grupą
 • współpracę z potrzebami uczestników
 • wykorzystanie odpowiednich metod szkolenia
 • aktywizację uczestników
 • przedstawienie wiedzy umożliwiającej wykorzystanie jej w praktyce

Mocne strony trenera wskazane przez uczestników: szczegółowe omówienie tematu i odpowiedzi na pytania, bogaty zakres wiedzy i duże doświadczenie, osobowość, wiedza praktyczna

Najcenniejsze elementy szkolenia wg uczestników: analiza na podstawie autentycznych przypadków, dobre przekazanie wiedzy technicznej w zrozumiałej formie, nabycie wiedzy o nowych technologiach, warunkach technicznych wodomierzy, ciekawe podpowiedzi – np. na temat wodomierzy referencyjnych, bardzo dobrze dobrany i przydatny program szkolenia,

Galeria zdjęć