Szkolenia
AQUA-TECH > Szkolenia archiwalne > Bilansowanie wody w nieruchomościach

Bilansowanie wody w nieruchomościach

Data i miejsce

2.06.2016

Warszawa, siedziba ZGN w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

Tematyka i program szkolenia

Szkolenie przygotowane na zamówienie Klienta.
Szkolenie dotyczyło tematyki gospodarki wodomierzowej w budynkach wielorodzinnych i sposobów ograniczenia różnicy między sumą wskazań wodomierzy lokalowych, a wodomierzem głównym. Uczestnicy poznali metody i narzędzia niezbędne do unormowania gospodarki wodomierzowej w podległych nieruchomościach, według programu szkolenia:

 • Przepisy prawne związane z eksploatacją wodomierzy na przykładach
 • Klasyfikacja wodomierzy
 • Dobór wodomierzy głównych w budownictwie wielorodzinnym
 • Wodomierze – zasady montażu
 • Rozbieżność pomiędzy sumarycznym wskazaniem wodomierzy mieszkaniowych i głównych
 • Sposoby bilansowania wody w mieszkalnictwie
 • Porównanie przedstawionych metod
 • Wodomierze – właściwości eksploatacyjne
 • Straty wody wynikające z metrologii wodomierzy po 5 latach eksploatacji
 • Nowe technologie
 • Obniżanie kosztów ogrzewania ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych – systemy PV

Klient

Pracownicy Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Południe w Warszawie

Prowadzący

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz

Ocena trenera na podstawie ankiet uczestników:

Średnia 4,9  w 5-stopniowej skali ocen za

 • przygotowanie merytoryczne
 • kontakt z grupą
 • współpracę z potrzebami uczestników
 • wykorzystanie odpowiednich metod szkolenia
 • aktywizację uczestników
 • przedstawienie wiedzy umożliwiającej wykorzystanie jej w praktyce

Mocne strony trenera wskazane przez uczestników: zrozumiale przeprowadzone szkolenie, wiedza, prosty i komunikatywny sposób tłumaczenia, przedstawienie wiedzy w sposób praktyczny, profesjonalizm w każdym temacie, fachowe przygotowanie, dobra dykcja, przygotowanie do omawianego tematu, z przyjemnością się go słuchało, ciekawy sposób mówienia i przedstawiania przykładów z życia wziętych,

Najcenniejsze elementy szkolenia wg uczestników: informacje dotyczące typów wodomierzy i ich zastosowania, ingerencja użytkowników w wodomierze,  prawidłowy montaż wodomierzy, sposoby bilansowania wody w budynkach, straty wody w zależności od rodzaju wodomierza, informacje o zmianie przepisów prawnych oraz przypomnienie spraw technicznych, całość szkolenia – przydatna i wartościowa

Referencje

Referencje ZGN Praga Poludnie

Referencje ZGN Praga Poludnie

„Firma AQUA-TECH Smilewicz, Tuz Sp. j. przeprowadziła w czerwcu 2016 roku szkolenie Bilansowanie wody w nieruchomościach dla pracowników Zakładu.

Powyższe szkolenie przeprowadził Pan dr inż. Piotr K. Tuz na podstawie umowy zawartej 20 maja 2016 roku.”

Janusz Gronkiewicz – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy