Szkolenia
AQUA-TECH > Szkolenia archiwalne > Bilansowanie wody w spółdzielniach mieszkaniowych

Bilansowanie wody w spółdzielniach mieszkaniowych

Data i miejsce

15.03.2016

Katowice Centrum szkoleniowe EUROPROFES

Tematyka i program szkolenia

Szkolenie dotyczyło tematyki strat pozornych wody w spółdzielniach mieszkaniowych i sposobów ograniczenia różnicy między sumą wskazań wodomierzy lokalowych, a wodomierzem głównym. Uczestnicy poznali metody i narzędzia niezbędne do unormowania gospodarki wodomierzowej w podległych nieruchomościach, według programu szkolenia:

 • Przepisy prawne związane z eksploatacją wodomierzy na przykładach
 • Klasyfikacja wodomierzy
 • Dobór wodomierzy głównych w budownictwie wielorodzinnym
 • Wodomierze – zasady montażu
 • Rozbieżność pomiędzy sumarycznym wskazaniem wodomierzy mieszkaniowych i głównych
 • Sposoby bilansowania wody w mieszkalnictwie
 • Porównanie przedstawionych metod
 • Wodomierze – właściwości eksploatacyjne
 • Straty wody wynikające z metrologii wodomierzy po 5 latach eksploatacji
 • Nowe technologie
  • System radiowy odczytu wodomierzy
  • Wskaźniki antymagnetyczne
  • Rejestracja profilu rozbioru wody
 • Uczestnicy mieli również możliwość bezpłatnych konsultacji z trenerem przez miesiąc po zakończeniu szkolenia.

Klienci

Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych województwa śląskiego:

 • prezesi zarządu
 • kierownicy, dyrektorzy i pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie mediów w spółdzielniach mieszkaniowych
 • administratorzy i zarządcy

Prowadzący

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz 

 Opinie

Spotkanie zostało zrealizowane ze starannością a wykład przygotowany na wysokim poziomie merytorycznym i z dużym zaangażowaniem. Trener chętnie i fachowo udzielał odpowiedzi na zadawane pytania zaś materiały szkoleniowe pomogły w przyswojeniu wiedzy na temat różnicy bilansowej i z pewnością będą pomocne w dalszej pracy naszej spółdzielni.

Rekomendujemy to szkolenie pozostałym spółdzielniom mieszkaniowym i innym podmiotom zarządzającym nieruchomościami.

Helena Weber – Kierownik Administracji Domów Spółdzielczych
Spółdzielnia Mieszkaniowa „MAKOSZOWIANKA” w Zabrzu

Dokonując zgłoszenia, oczekiwaliśmy nie tylko profesjonalnej wiedzy i szerokiego zakresu zaawansowanych technik bilansowania wody, ale również obiektywnego podejścia do tematu. Nie zawiedliśmy się – bardzo wysoko oceniamy wiedzę i doświadczenie pana Piotra Tuza oraz przystępny sposób przekazywania tej wiedzy.

Firmie AQUA – TECH dziękujemy za sprawną organizację szkolenia i komfortowe warunki. Udział w szkoleniu pozwoli nam na sukcesywne wprowadzanie zmian w zakresie bilansowania wody w zasobach naszej Spółdzielni.

Agnieszka Wójcik – Podgórska – Zastępca Prezesa Zarządu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” w Katowicach
Czytaj pełen tekst referencji

Ocena trenera na podstawie ankiet uczestników:

Średnia 5,0  w 5-stopniowej skali ocen za

 • przygotowanie merytoryczne
 • kontakt z grupą
 • współpracę z potrzebami uczestników
 • wykorzystanie odpowiednich metod szkolenia
 • aktywizację uczestników
 • przedstawienie wiedzy umożliwiającej wykorzystanie jej w praktyce

Mocne strony trenera wskazane przez uczestników: dar przekonywania, kontakt z uczestnikami, umiejętność przekazania swojej wiedzy popartej doświadczeniem, przeprowadzone badania

Najcenniejsze elementy szkolenia wg uczestników: przykłady z  praktyki

Galeria zdjęć