Szkolenia
AQUA-TECH > Szkolenia archiwalne > Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej

Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej

Data i miejsce

7-8.11.2017, Warszawa

Tematyka i program szkolenia

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie - Logo

Szkolenie przygotowane na zamówienie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

I dzień

 1. Model hydrauliczny jako narzędzie budowania Aktywnej Kontroli Wycieków
 2. Zasady i dobre praktyki modelowania sieci wodociągowych
 3. Korzyści z zastosowania modelu hydraulicznego, przykłady dobrych praktyk w przedsiębiorstwach wodociągowych w Polsce
 4. Omówienie dostępnych programów do modelowania sieci wodociągowych – m.in. Epanet, Stanet, WaterCAD,  różnice w podejściu do modelowania
 5. Omówienie programu Epanet 2.0
 6. Źródła danych: kampania pomiarowa, rejestratory, monitoring sieci wodociągowej

II dzień

 1. Rodzaje danych i ich przygotowanie do budowy modelu hydraulicznego
 2. Wprowadzanie danych , praca z mapami (podkładami)
 3. Kalibracja modelu, dostosowanie modelu do rzeczywistych wartości (na przygotowanych wcześniej przykładach istniejących sieci wodociągowych)
 4. Dalsza praca na modelu – symulacje i case study
 5. Podsumowanie i wnioski z ćwiczeń praktycznych

Klient

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” oraz przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych z Polski centralnej – m.in. specjaliści ds. technicznych, projektowania, inspektorzy, specjaliści zaangażowani przy realizacji projektów UE,

Prowadzący

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz, mgr inż. Łukasz Wysocki, mgr inż. Artur Zajkowski

Ocena trenerów na podstawie ankiet uczestników:

Średnia 4,75  w 5-stopniowej skali ocen za:

 • przygotowanie merytoryczne
 • kontakt z grupą
 • współpracę z potrzebami uczestników
 • wykorzystanie odpowiednich metod szkolenia
 • aktywizację uczestników
 • przedstawienie wiedzy umożliwiającej wykorzystanie jej w praktyce

Mocne strony trenerów wskazane przez uczestników: wiedza, wiedza praktyczna, umiejętność tłumaczenia, doświadczenie w praktycznym wykonywaniu modeli, bardzo dobra znajomość programu Epanet, komunikatywność, przygotowanie merytoryczne, aktywne odpowiedzi na pytania, bezpośredniość, dobra słyszalność, obiektywność, jasność wypowiedzi,

Najcenniejsze elementy szkolenia wg uczestników: tworzenie modelu, kalibracja, tworzenie reguł, praca na przykładach – część praktyczna, praca z modelem, przykłady oparte o rzeczywiste modele sieci, symulacja różnych sytuacji występujących podczas analizy modelu,

Referencje

Szkolenia zostały przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, z zachowaniem należytej staranności. Innowacyjność rozwiązań i przystosowanie ich do stosowanych w firmach wodociągowo-kanalizacyjnych, sprawiło, że uczestnicy uzyskali kompleksową wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Spotkania cieszyły się zainteresowaniem zarówno przedsiębiorstw wodociągowych będących członkami IGWP, jak i nie zrzeszonych w Izbie.

Dorota Jakuta – Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Czytaj pełen tekst referencji

Galeria zdjęć