Szkolenia
AQUA-TECH > Szkolenia > Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej

Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej

Data i miejsce

7-8.11.2017

Warszawa

Tematyka i program szkolenia

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie - Logo

Szkolenie przygotowane na zamówienie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

I dzień

 1. Model hydrauliczny jako narzędzie budowania Aktywnej Kontroli Wycieków
 2. Zasady i dobre praktyki modelowania sieci wodociągowych
 3. Korzyści z zastosowania modelu hydraulicznego, przykłady dobrych praktyk w przedsiębiorstwach wodociągowych w Polsce
 4. Omówienie dostępnych programów do modelowania sieci wodociągowych – m.in. Epanet, Stanet, WaterCAD,  różnice w podejściu do modelowania
 5. Omówienie programu Epanet 2.0
 6. Źródła danych: kampania pomiarowa, rejestratory, monitoring sieci wodociągowej

II dzień

 1. Rodzaje danych i ich przygotowanie do budowy modelu hydraulicznego
 2. Wprowadzanie danych , praca z mapami (podkładami)
 3. Kalibracja modelu, dostosowanie modelu do rzeczywistych wartości (na przygotowanych wcześniej przykładach istniejących sieci wodociągowych)
 4. Dalsza praca na modelu – symulacje i case study
 5. Podsumowanie i wnioski z ćwiczeń praktycznych

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych z całej Polski

Prowadzący

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz, mgr inż. Łukasz Wysocki

Zgłoszenia i informacje organizacyjne

Iwona Włodarek – Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
tel. 52 376 89 28
fax 52 376 89 20
email: i.wlodarek@igwp.org.pl

Informacje o szkoleniu na stronie IGWP

Sprawdź jak Klienci IGWP ocenili szkolenie z modelowania w Katowicach